OPETUSSUUNNITELMAT > VERKKOTOTEUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS
Verkkototeutukset (AMK)

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

restonomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Osaat johtaa ja kehittää elämyksellistä ja vastuullista palveluliiketoimintaa. Osaat myös käytännössä toteuttaa matkailu- ja ravitsemispalveluita.
Osaat hyödyntää asiakaslähtöistä hyvinvointiajattelua, vieraanvarai