OPETUSSUUNNITELMAT > VERKKOTOTEUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA, VERKKOTOTEUTUS
Verkkototeutukset (AMK)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
155                                            
Valmiuksia työelämään
                                           
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
     
 
   
         
Digitaidot matkailu- ja ravitsemisalalla 5
     
           
                   
Viestintätaidot 5
     
           
                   
Valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan työelämään 5
     
           
                   
Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana
                                           
Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5
     
           
                   
Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla 5
     
           
                   
Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
     
           
                   
Matkailupalvelut
                                           
Ammattienglanti 5  
     
             
               
Tapahtuma- ja ohjelmapalvelut 5  
     
             
               
Majoitus- ja kokouspalvelut 5  
     
             
               
Ruoka- ja ravintolapalvelut
                                           
Ruokapalvelujen suunnittelu 5  
     
             
               
Ruoka ja hyvinvointi 5  
     
             
               
Ruoan ja juoman yhdistäminen 5  
     
             
               
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
                                           
Talouden hallinta matkailu- ja ravitsemisalalla 5  
       
             
             
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
       
             
             
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät 5  
       
             
             
Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti
                                           
Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti 5  
       
             
             
Matkailu- ja ravitsemisalan digimarkkinointi 5  
       
             
             
Ammattiruotsi 5  
       
             
             
Matkailu- ja ravitsemisalan asiakaslähtöinen kehittäminen
                                           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
       
               
         
Asiakaslähtöinen tuotteistaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5    
       
               
         
Matkailu- ja ravitsemisalan kannattava liiketoiminta 5    
       
               
         
Matkailu- ja ravitsemisalan johtamisosaaminen
                                           
Matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen 5    
       
               
         
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnan johtaminen 5    
       
               
         
Matkailu- ja ravitsemisalan henkilöstöhallinto  5    
       
               
         
HARJOITTELU
                                           
Perusharjoittelu 15
     
             
                 
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
               
       
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
         
                 
   
476241547323031105032153230031100500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 55 op)
55                                            
Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Data ja sen hyödyntäminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5    
         
               
       
Digiviestintä matkailu- ja ravitsemisalan menestystekijänä 5    
         
               
       
Digi osana matkailu- ja ravitsemisalan palvelutuotantoa 5    
         
               
       
Vastuullisuuden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Vastuullisuus matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5    
         
               
       
Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5    
         
               
       
Vastuullisuuden kehittäminen matkailu ja ravitsemisalalla 5    
         
               
       
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Elämykselliset palvelukonseptit 5      
         
                 
   
Tarinallistaminen ja brändäys matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5      
         
                 
   
Henkilökohtaisten palvelujen räätälöinti matkailu- ja ravitsemisalalla 5      
         
                 
   
Prosessien kehittäminen palvelualalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Palveluprosessien mallinnus ja visualisointi 5      
         
                 
   
Palveluprosessien kehittäminen 5      
         
                 
   
Tulevaisuuden palveluprosessit 5      
         
                 
   
HARJOITTELU
(Valitaan yksi)
                                           
Syventävä harjoittelu 15  
       
               
           
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Digitalisaatio-opinnot
0                                            
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                            
Venäjä-opinnot
0                                            
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                            
Hyvinvointiteknologia
0                                            
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                            
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                            
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                            
Asiakkaan kohtaaminen
0                                            
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                            
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                            
Kriisi- ja katastrofityö 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
SPSS virtuaaliklinikka 3                                            
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                            
Venäjä 1 5                                            
Venäjä 2 5                                            
Venäjä 3 5                                            
Venäjä 4 5                                            
Venäjää työelämässä 5                                            
Venäjän kielen rakenteet 5                                            
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Espanja 1 5                                            
Espanja 2 5                                            
Espanja 3 5                                            
Espanja 4 5                                            
Espanjaa työelämässä 5                                            
Saksa 1 5                                            
Saksa 2 5                                            
Saksa 3 5                                            
Saksa 4 5                                            
Saksaa työelämässä 5                                            
Saksan kertauskurssi 5                                            
Italia 1 5                                            
Italia 2 5                                            
Ranska 1 5                                            
Ranska 2 5                                            
Ruotsin tehovalmennus 3                                            
Hallintoruotsi 2                                            
Lär dig mera svenska! 5                                            
Suomen alkeet 2                                            
Finnish for Beginners 5                                            
Suomi 1 5                                            
Suomi 2 5