OPETUSSUUNNITELMAT > VERKKOTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS, TRADENOMITUTKINTO > LOGISTIIKKA, TRADENOMITUTKINTO, VERKKOTOTEUTUS
Verkkototeutukset (AMK)

Logistiikka, tradenomitutkinto, verkkototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
120                                          
Opiskelijan perusosaaminen
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Talousmatematiikka 5
     
           
                 
Työvälineohjelmat 1 5
     
           
                 
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
   
     
Liiketoiminnan perusteet
                                         
Yritystoiminnan perusteet 5
     
           
                 
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
           
                 
Logistiikan perusteet 5
     
           
                 
Tulologistiikka
                                         
Hankinta 5
       
           
               
Kuljetukset ja huolinta 5
       
           
               
Työvälineohjelmat 2 5
       
           
             
Tuotanto- ja lähtölogistiikka
                                         
Varastointi 5
       
           
               
Tuotanto- ja sisälogistiikka 5
       
           
               
Jakelu 5
       
           
               
Liiketoiminnan kannattavuus
                                         
Yrityksen talous 5  
       
             
           
Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5  
       
             
           
Johdon laskentatoimi 5  
       
             
           
Syventävä liikeviestintä
                                         
Neuvottelu- ja esiintymistaidot 5  
       
             
           
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Ammattienglanti 5  
       
             
           
Harjoittelu
                                         
Harjoittelu 1 10
       
             
             
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
               
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
               
   
71.731.716.7031.74031.701.715031.727.512.531.7001.71500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 90 op)
90                                          
Toimitusketjun johtaminen
                                         
Toimitusketjujen integraatio ja tulevaisuus 5  
         
             
         
Johtamisjärjestelmät 5  
         
             
         
Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
         
             
         
Liiketoiminnan johtaminen
                                         
Projekti- ja prosessijohtaminen 5  
         
             
         
Logistiikan juridiikka 5  
         
             
         
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
         
             
         
Toimitusketjujen kehittäminen ja menetelmät
                                         
Hankinnan kehittäminen 5    
         
               
     
E-liiketoiminta 5    
         
               
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
     
Syventävät erikoistumisopinnot
                                         
Logistiikan palvelumuotoilu 5    
         
               
     
Hankinnan johtaminen 5    
         
               
     
Yrittäjyys logistiikka-alalla 5    
         
               
     
Digitalisation
                                         
Intelligent logistics 5    
         
               
     
Logistics services design 5    
         
               
     
E-Business 5    
         
               
     
Suomi 1 5    
         
               
     
Planning of sales and operations
                                         
Planning of international supply chains 5    
         
               
     
Toiminnanohjaus 5    
         
               
     
Projektijohtaminen 5    
         
               
     
International SCM
                                         
Leadership in international business 5    
           
               
   
International marketing 5    
           
               
   
Logistics project 5    
           
               
   
SC tools and innovations
                                         
Artificial intelligence 5    
           
               
   
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
           
               
   
Toimitusketjun innovaatiot 5    
           
               
   
Syventävä harjoittelu
                                         
Harjoittelu 2 10  
         
               
       
Harjoittelu 3 10    
           
                 
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                          
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1