OPETUSSUUNNITELMAT > VERKKOTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS, TRADENOMITUTKINTO > LOGISTIIKKA, TRADENOMITUTKINTO, VERKKOTOTEUTUS
Verkkototeutukset (AMK)

Logistiikka, tradenomitutkinto, verkkototeutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
120                                          
Opiskelijan perusosaaminen
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Talousmatematiikka 5
     
           
                 
Työvälineohjelmat 1 5
     
           
                 
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
   
     
Liiketoiminnan perusteet
                                         
Yritystoiminnan perusteet 5
     
           
                 
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
           
                 
Logistiikan perusteet 5
     
           
                 
Tulologistiikka
                                         
Hankinta 5
       
           
               
Kuljetukset ja huolinta 5
       
           
               
Työvälineohjelmat 2 5
       
           
             
Tuotanto- ja lähtölogistiikka
                                         
Varastointi 5
       
           
               
Tuotanto- ja sisälogistiikka 5
       
           
               
Jakelu 5
       
           
               
Liiketoiminnan kannattavuus
                                         
Yrityksen talous 5  
       
             
           
Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5  
       
             
           
Johdon laskentatoimi 5  
       
             
           
Syventävä liikeviestintä
                                         
Neuvottelu- ja esiintymistaidot 5  
       
             
           
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Ammattienglanti 5  
       
             
           
Harjoittelu
                                         
Harjoittelu 1 10
       
             
             
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
               
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
               
   
71.731.716.7031.74031.701.715031.727.512.531.7001.71500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 90 op)
90                                          
Toimitusketjun johtaminen
                                         
Toimitusketjujen integraatio ja tulevaisuus 5  
         
             
         
Johtamisjärjestelmät 5  
         
             
         
Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
         
             
         
Liiketoiminnan johtaminen
                                         
Projekti- ja prosessijohtaminen 5  
         
             
         
Logistiikan juridiikka 5  
         
             
         
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
         
             
         
Toimitusketjujen kehittäminen ja menetelmät
                                         
Hankinnan kehittäminen 5    
         
               
     
E-liiketoiminta 5    
         
               
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
     
Syventävät erikoistumisopinnot
                                         
Logistiikan palvelumuotoilu 5    
         
               
     
Hankinnan johtaminen 5    
         
               
     
Yrittäjyys logistiikka-alalla 5    
         
               
     
Digitalisation
                                         
Intelligent logistics 5    
         
               
     
Logistics services design 5    
         
               
     
E-Business 5    
         
               
     
Suomi 1 5    
         
               
     
Planning of sales and operations
                                         
Planning of international supply chains 5    
         
               
     
Toiminnanohjaus 5    
         
               
     
Projektijohtaminen 5    
         
               
     
International SCM
                                         
Leadership in international business 5    
           
               
   
Kansainvälinen markkinointi 5    
           
               
   
Logistics project 5    
           
               
   
SC tools and innovations
                                         
Tekoäly 5    
           
               
   
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
           
               
   
Toimitusketjun innovaatiot 5    
           
               
   
Syventävä harjoittelu
                                         
Harjoittelu 2 10  
         
               
       
Harjoittelu 3 10    
           
                 
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
                                         
04010500004065400000030106530100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 71.731.716.7031.74031.701.715031.727.512.531.7001.71500

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.