OPETUSSUUNNITELMAT > VERKKOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS
Verkkototeutukset (AMK)

Liiketalouden koulutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Tradenomi on liiketalouden ja yritystoiminnan asiantuntija. Saat valmiudet työskennellä liiketoiminnan asiantuntijana, kehittäjänä, esimiehenä tai yrittäjänä.

Tradenomikoulutuksessa opit yrittäjämäisen työtavan ja teet yhteistyötä yritysten kanssa. Tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä itsenäisesti oman alasi työtehtävissä. Lisäksi osaat johtaa projekteja, järjestää tapahtumia ja kehittää yrityksen toimintaa. Käytännönläheisissä opinnoissa luot verkostoja, jotka auttavat sinua työelämässä.

Koulutuksen sisältö

KAIKILLE opiskelijoille yhteisten ydinopintojen (150 op) opintokokonaisuuksia ovat
- liiketoiminnan perustaidot ja tuki
- yrityksen toimintaympäristö
- asiakkuudet ja kumppanuudet
- kannattava liiketoiminta
- liiketoimintaprosessit
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen
- harjoittelu ja opinnäytetyö.

Täydentävän osaamisen (60 op) opinnoissa syvennät osaamistasi haluamallasi erikoistumisalalla/suuntautumispolulla ja valinnaisopinnoilla. Löydät erikoistumisalat/suuntautumispolut opetussuunnitelmasi rakennetaulukon avulla.

Valinnaisilla opinnoilla voit laajentaa osaamistasi esimerkiksi seuraavien opintokokonaisuuksien kautta:
• johtamis- ja esimiestyöopinnot
• valinnaiset kieliopinnot
• Venäjä-opinnot
• ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyopinnot
• tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon liittyvät opinnot
• kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot
• yrittäjyysopinnot, joilla voi kehittää omaa yrittäjyyttä jo opiskeluaikana
• liiketalouden muiden erikoistumisalojen/suuntautumispolkujen opinnot

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä etenet ryhmäsi työjärjestyksen mukaisesti ja hyödynnät ammattikorkeakoulun tarjonnassa olevia valinnaisopintoja ja verkko-opintoja.

Opintoja nopeuttavassa oppimisväylässä hyödynnät HOPS:n mukaisesti myös muiden ryhmien (monimuotoryhmät, verkko-opintojaksot, päivätoteutusryhmät) opintoja.

Työhön integroidussa oppimisväylässä sinulla on mahdollisuus oman yritystoiminnan tai muuten sopivan työpaikan kautta suorittaa opintojaksoja, opintojaksojen osia tai kokonaisia opintokokonaisuuksia (moduuleja) työpaikkasi tehtävissä. Tämä edellyttää hyväksytyn suunnitelman ja opettajan sekä työnantajan hyväksynnän. Oppiminen edellyttää, että hallitset käsiteltävät teemat teoriassa ja käytännössä. Tässä on kyse ns. opinnollistamisesta.

Liiketalouden koulutusta on tarjolla Xamkissa lähitoteutuksena, monimuotototeutuksina ja verkossa. Lähiopetusryhmiä on vain Kouvolassa – niiden opintojaksot toteutuvat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella työviikkojen puitteissa. Monimuotoryhmät (Kouvola ja Mikkeli) kokoontuvat lähiopetukseen muutamana päivänä kuukaudessa syksyllä ja keväällä. Verkko-opintoja on tarjolla ympäri vuoden. Verkko-opiskelun työmäärä on sama kuin monimuoto-opiskelussa. Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta aktiivisuutta, hyvää ajan hallintaa ja keskittymiskykyä. Ensisijaisesti opiskelet aloitusryhmäsi mukaisissa toteutuksissa. HOPS:n puitteissa voit tehdä myös oppimisväylien yhdistämistä.

Uramahdollisuudet

Tradenomi (AMK) –tutkinto avaa monia uravaihtoehtoja. Voit työskennellä liiketoiminnan asiantuntijana, kehittäjänä tai esimiehenä. Voit tehdä uraa menestyvänä yrittäjänä. Valtaosa tradenomeista työllistyy yrityksiin kotimaassa tai ulkomailla, mutta osa työskentelee myös kuntien, valtion ja kolmannen sektorin palveluksessa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi:
• asiakaspalvelupäällikkö
• avainasiakaspäällikkö
• business controller
• digiasiantuntija
• digimarkkinoija, sisältömarkkinoija
• henkilöstöasiantuntija
• henkilöstöpäällikkö
• kirjanpitäjä
• markkinointiassistentti
• myyntipäällikkö
• talousassistentti
• talouspäällikkö
• vakuutussihteeri
• verkkokauppias
• yrittäjä

Oikeustradenomiopinnot johtavat mm. seuraaviin tehtäviin:
- asianajosihteeri
- kihlakunnanulosottomies
- käräjäsihteeri

TKI ja työelämäyhteistyö

Sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin, joita ammattikorkeakoulun sidosryhmät järjestävät. Opetukseen sisältyy erilaisia projekteja, joiden avulla pääset tutustumaan alueen yrityksiin. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua Xamkin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (TKI) ja suorittaa niiden yhteydessä opintojasi.

Xamk on toiminut musiikkialan tapahtuman Emma Gaalan yhteistyökumppanina ja opiskelijamme ovat suorittaneet opintoja esimerkiksi somemarkkinoinnissa. Opiskelijat ovat myös päässeet toteuttamaan omia suunnitelmiaan Emma Gaalassa.
Xamk toimii yhteistyössä myös mm. Microsoftin kanssa tekoälyopintojen järjestämiseksi. Tämä on avannut opiskelijoillemme harjoittelupaikkoja Microsoftin kumppaniyrityksissä.

Keskon päivittäistavarakauppa tarjoaa opiskelijoillemme mahdollisuuden opiskella verkko-opintoina 5–15 opintopistettä kauppa- ja yrittäjyysopintoja. Staria Oyj tarjoaa ohjelmistorobotiikan opintoja verkossa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Tradenomiopintojen keskeiset oppimisympäristöt ovat verkko-oppimisalusta Learn, Office 365 –järjestelmän ohjelmistot ja pilvipalvelutoiminnot, opiskelijaintranet Student ja verkkoyhteistyöpalvelut Teams ja Adobe Connect. Opiskeluun tarvitaan omat päätelaitteet.

Xamkin verkkokirjasto (Kaakkuri) mahdollistaa erittäin laajasti sähköisten lähteiden (mm. kirjat, lehdet, tietokannat) käytön opiskelussa. Sinut perehdytetään näiden käyttöön heti opiskeluiden alussa.

Opintoihin liittyvissä tapahtumissa ja projekteissa tutustut toisiin opiskelijoihin ja henkilökuntaan sekä alueen yrityksiin ja yhteisöihin. Toimimme myös laajemmin Suomessa ja kansainvälisesti tapahtumien, matkojen ja projektien yhteydessä. Tämä lisää yhteisöllisyyttä kampuksella ja sen ulkopuolella sekä kehittää työelämävalmiuksiasi.