OPETUSSUUNNITELMAT > VERKKOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS
Verkkototeutukset (AMK)

Liiketalouden koulutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot