OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > AKUUTIN HOITOTYÖN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > AKUUTTIHOITOTYÖ, YAMK
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Akuuttihoitotyö, yamk

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
70                        
Akuuttihoitotyön vaativa kliininen osaaminen
                       
Kehittyvä kliininen akuuttihoitotyön asiantuntijuus 5
 
     
         
Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät akuuttihoitotyössä 5
 
     
         
Potilasturvallisuuskulttuuri 5
   
     
       
Simulaation käyttö akuuttihoitotyön osaamisen varmistamisessa 5  
   
       
   
Lähiesimies akuuttihoitotyössä
                       
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5
 
     
         
Akuuttihoidon henkilöstöjohtaminen 5
   
     
       
Akuuttihoidon toiminnan johtaminen 5
   
     
       
Akuuttihoidon johtamisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
   
Opinnäytetyö (YAMK)
                       
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
 
     
         
Opinnäytetyön toteutus 10
   
     
       
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
       
   
50202525200252502000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
20                        
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
0                        
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                        
Palvelumuotoilu 5                        
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                        
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                        
Tulevaisuuden tutkimus 5                        
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                        
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                        
Academic writing for master’s thesis 5                        
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10                        
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5                        
Tutkimus- ja kehittämistaidot 5                        
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
0                        
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                        
Myynnin johtaminen 5                        
Työhyvinvointi ja johtaminen 5                        
Strateginen johtaminen 5                        
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                        
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                        
Leadership 5                        
Kasva yrittäjäksi 5                        
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                        
eMentorointi 5                        
Projektin johtaminen 5                        
Johtamisen psykologiaa esimiehille 5                        
Circular Economy Management 5                        
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                        
Verkostojohtaminen 5                        
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5                        
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                        
StartUp Passion 5                        
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                        
Verkostojen johtaminen 5                        
Talousohjaus esimiestyössä 5                        
Turvallisuusjohtaminen 5                        
Kestävä teknologiajohtaminen 5                        
Myyntipsykologia 5                        
Kiertotalous organisaation kehittämisessä ja johtamisessa 5                        
Johda etätyötä taitavasti 5                        
Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatioissa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä 5                        
HR-tiedolla johtaminen ja henkilöstöanalytiikka esihenkilön työssä 5                        
Master School: Kansainvälinen työympäristö
0                        
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                        
Venäjän kielen rakenteet 5                        
Advanced Professional English 5                        
Espanjaa työelämässä 5                        
Multi-cultural teamwork & communications 5                        
Venäjää työelämässä 5                        
Saksaa työelämässä 5                        
Venäjä 4 5                        
Saksa 4 5                        
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                        
Venäjän kieliopin kertaus 3                        
Hallintoruotsi 2                        
Saksan kieliopin kertaus 3                        
Russian Business Culture 3                        
Lär dig mera svenska! 5                        
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
0                        
Pelillistäminen 5                        
Johdatus esineiden internetiin 5                        
Digitaalisuus johtamisessa 5                        
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                        
Johdatus kyberturvallisuuteen 5                        
Big data ja päätöksenteko 5                        
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5                        
Digital Business 6                        
Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5                        
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50202525200252502000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.