OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > ÄLYKKÄÄT TIETOJÄRJESTELMÄT (YLEMPI AMK) > ÄLYKKÄÄT TIETOJÄRJESTELMÄT (YAMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Älykkäät tietojärjestelmät (YAMK)

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                   
Johdatus pelillistämiseen ja älykkäisiin järjestelmiin
                                   
Pelillistämisen perusteet 5
   
         
               
Tekoälyn perusteet 5
   
         
               
Älykyyden mallintaminen
                                   
Pelillistäminen ja virtuaaliympäristöt 5
     
         
           
Tietämyksen mallintaminen 5  
     
           
         
Oppivat järjestelmät 5
     
         
           
Älykkyys tietojärjestelmissä
                                   
Älykkäät datan analysointimenetelmät 5  
     
           
         
Tekoälysovellus 5  
       
           
     
Älykkäiden tietojärjestelmien laboratoriotyö 5  
       
           
     
Opinnäytetyö (YAMK)
                                   
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10    
       
             
   
Opinnäytetyön toteutus 10    
         
             
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10    
         
             
20203010101010102010551055101010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                                   
+ Master School- Ajankohtaiset teemat
                                   
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5                                    
Lapsen etu 5                                    
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                                    
Introduction to cybersecurity 5                                    
Circular Economy 5                                    
+ Master School - Johtaminen
                                   
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                                    
Projektin johtaminen 5                                    
Ihmisten johtaminen 5                                    
Turvallisuusjohtaminen 5                                    
Strateginen johtaminen 5                                    
Digitaalisuus johtamisessa 5                                    
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                                    
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                                    
Verkostojohtaminen 5                                    
Johtamisjärjestelmät 5                                    
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                                    
Työhyvinvointi 5                                    
Kestävä teknologiajohtaminen 5                                    
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                                    
Strategic Management 5                                    
Leadership 5                                    
eMentorointi 5                                    
Interdisciplinary Project Management 5                                    
Talousjohtaminen 5                                    
Myynnin johtaminen 5                                    
+ Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
                                   
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                                    
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5                                    
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                                    
Osallistavat kehittämismenetelmät 5                                    
Palvelumuotoilu 5                                    
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5                                    
Methodological Summer School 5                                    
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                                    
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                                    
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                                    
Service Design 5                                    
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5                                    
+ Master School - Venäjä-opinnot
                                   
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                    
Venäjää työelämässä 5                                    
Venäjän kielen rakenteet 5                                    
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                    
Venäjä 4 5                                    
+ Master School - Viestintä
                                   
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5                                    
Academic Writing 5                                    
Hallintoruotsi 2                                    
Espanjaa työelämässä 5                                    
Saksaa työelämässä 5                                    
Multi-cultural teamwork & communications 5                                    
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                                    
Academic writing for master’s thesis 5                                    
+ Master School - Yrittäjyys
                                   
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                                    
Kasva yrittäjäksi 5                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20203010101010102010551055101010

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.