OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > DATAPERUSTAISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK, TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA) > DATAPERUSTAISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                             
Tieto ja tietojärjestelmät
                             
Tieto ja tiedonhallinta 5
   
       
           
Tietojohtaminen 5
   
       
           
Hyvinvoinnin edistäminen ja mittaaminen
                             
Ihmisen hyvinvointikäyttäytymisen mittaaminen 5
     
       
       
Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat 5
     
       
       
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                             
Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen 5
     
       
       
Opinnäytetyö (YAMK)
                             
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
   
       
           
Opinnäytetyön toteutus 10
     
       
       
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
     
       
       
550020350002017.517.50000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 5 op)
                             
+ Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
                             
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                              
Palvelumuotoilu 5                              
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                              
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                              
Tulevaisuuden tutkimus 5                              
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                              
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                              
Academic writing for master’s thesis 5                              
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10                              
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5                              
+ Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
                             
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                              
Myynnin johtaminen 5                              
Työhyvinvointi ja johtaminen 5                              
Strateginen johtaminen 5                              
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                              
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                              
Leadership 5                              
Kasva yrittäjäksi 5                              
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                              
eMentorointi 5                              
Projektin johtaminen 5                              
Johtamisen psykologiaa esimiehille 5                              
Circular Economy Management 5                              
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                              
Verkostojohtaminen 5                              
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5                              
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                              
StartUp Passion 5                              
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                              
Verkostojen johtaminen 5                              
Talousohjaus esimiestyössä 5                              
Turvallisuusjohtaminen 5                              
+ Master School: Kansainvälinen työympäristö
                             
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                              
Venäjän kielen rakenteet 5                              
Advanced Professional english 5                              
Espanjaa työelämässä 5                              
Multi-cultural teamwork & communications 5                              
Venäjää työelämässä 5                              
Saksaa työelämässä 5                              
Venäjä 4 5                              
Saksa 4 5                              
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                              
Venäjän kieliopin kertaus 3                              
+ Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
                             
Pelillistäminen 5                              
Johdatus esineiden internetiin 5                              
Digitaalisuus johtamisessa 5                              
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                              
Johdatus kyberturvallisuuteen 5                              
Big data ja päätöksenteko 5                              
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5                              
Digital Business 6                              
Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5                              
000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 550020350002017.517.50000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen YAMK tutkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Koulutus antaa valmiuksia arvioida ja kehittää dataperustaisia hyvinvointipalveluita. Osaamista voi täydentää Master Schoolissa, joka on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö. Master School tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen. Voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta. Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.
Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.
Koulutuksen jälkeen voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä.