OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > DATAPERUSTAISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK, TAITEET JA KULTTUURIALAT) > DATAPERUSTAISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
55                  
Tieto ja tietojärjestelmät
                 
Tieto ja tiedonhallinta 5
 
   
     
Tietojohtaminen 5
 
   
     
Hyvinvoinnin edistäminen, mittaaminen ja dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen
                 
Ihmisen hyvinvointikäyttäytyminen ja sen mittaaminen, 5 op 5
 
   
     
Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat 5
   
   
 
Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen 5
   
   
 
Opinnäytetyö (YAMK)
                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
 
   
     
Opinnäytetyön toteutus 10
   
   
 
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
     
451025201025101010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 5 op)
5                  
Master School- Ajankohtaiset teemat
0                  
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5                  
Lapsen etu 5                  
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                  
Johdatus kyberturvallisuuteen 5                  
Circular Economy 5                  
Master School - Johtaminen
0                  
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                  
Projektin johtaminen 5                  
Ihmisten johtaminen 5                  
Turvallisuusjohtaminen 5                  
Strateginen johtaminen 5                  
Digitaalisuus johtamisessa 5                  
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                  
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                  
Verkostojohtaminen 5                  
Johtamisjärjestelmät 5                  
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                  
Työhyvinvointi 5                  
Kestävä teknologiajohtaminen 5                  
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                  
Strategic Management 5                  
Leadership 5                  
eMentorointi 5                  
Interdisciplinary Project Management 5                  
Talousjohtaminen 5                  
Myynnin johtaminen 5                  
Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
0                  
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                  
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5                  
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                  
Osallistavat kehittämismenetelmät 5                  
Palvelumuotoilu 5                  
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5                  
Methodological Summer School 5                  
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                  
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                  
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                  
Service Design 5                  
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5                  
Master School - Venäjä-opinnot
0                  
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                  
Venäjää työelämässä 5                  
Venäjän kielen rakenteet 5                  
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                  
Venäjä 4 5                  
Master School - Viestintä
0                  
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5                  
Academic Writing 5                  
Hallintoruotsi 2                  
Espanjaa työelämässä 5                  
Saksaa työelämässä 5                  
Multi-cultural teamwork & communications 5                  
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                  
Academic writing for master’s thesis 5                  
Master School - Yrittäjyys
0                  
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                  
Kasva yrittäjäksi 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 451025201025101010

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen YAMK tutkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Koulutus antaa valmiuksia arvioida ja kehittää dataperustaisia hyvinvointipalveluita. Osaamista voi täydentää Master Schoolissa, joka on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö. Master School tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen. Voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta. Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.
Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.
Koulutuksen jälkeen voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä.