OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > KESTÄVÄN KEHITYKSEN TEKNOLOGIAT (YLEMPI AMK) > KESTÄVÄN KEHITYKSEN TEKNOLOGIAT
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Kestävän kehityksen teknologiat

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
60                        
Tekniikan alojen kestävyyshaasteet
                       
Kestävän kehityksen ulottuvuudet ja haasteet 5
 
     
         
Kestävän kehityksen tutkimusmenetelmät 5
 
     
         
Kestävä kehitys työelämässä
                       
Kestävän kehityksen työkalut työelämässä 5
   
     
     
Kestävyysprojekti 5
   
     
     
Opinnäytetyö (YAMK)
                       
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10  
   
       
   
Opinnäytetyön toteutus 10  
   
     
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
     
       
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                       
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
0                        
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                        
Palvelumuotoilu 5                        
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                        
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                        
Tulevaisuuden tutkimus 5                        
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                        
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                        
Academic writing for master’s thesis 5                        
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10                        
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5                        
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
0                        
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                        
Myynnin johtaminen 5                        
Työhyvinvointi ja johtaminen 5                        
Strateginen johtaminen 5                        
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                        
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                        
Leadership 5                        
Kasva yrittäjäksi 5                        
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                        
eMentorointi 5                        
Projektin johtaminen 5                        
Johtamisen psykologiaa esimiehille 5                        
Circular Economy Management 5                        
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                        
Verkostojohtaminen 5                        
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5                        
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                        
StartUp Passion 5                        
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                        
Verkostojen johtaminen 5                        
Talousohjaus esimiestyössä 5                        
Turvallisuusjohtaminen 5                        
Kestävä teknologiajohtaminen 5                        
Master School: Kansainvälinen työympäristö
0                        
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                        
Venäjän kielen rakenteet 5                        
Advanced Professional English 5                        
Espanjaa työelämässä 5                        
Multi-cultural teamwork & communications 5                        
Venäjää työelämässä 5                        
Saksaa työelämässä 5                        
Venäjä 4 5                        
Saksa 4 5                        
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                        
Venäjän kieliopin kertaus 3                        
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
0                        
Pelillistäminen 5                        
Johdatus esineiden internetiin 5                        
Digitaalisuus johtamisessa 5                        
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                        
Johdatus kyberturvallisuuteen 5                        
Big data ja päätöksenteko 5                        
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5                        
Digital Business 6                        
Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5                        
203010101515157.57.5157.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 203010101515157.57.5157.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.