OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > YMPÄRISTÄTEKNOLOGIA, YAMK
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ympäristäteknologia, yamk

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                           
Rakennetun ympäristön haasteet
                           
Kiinteistöjen energiaratkaisut 5
 
     
             
Teknologisen tutkimuksen työkalut muuttuvassa toimintaympäristössä 5
 
     
             
Energiatehokkaat ja terveelliset kiinteistöt
                           
Energiatehokkuuden teknologiat ja korjausrakentaminen 5
   
       
     
Rakennusten sisäilmasto-ongelmien ennaltaehkäisy ja korjaaminen 5
   
       
     
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
3515152015012.52.56.76.76.71500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
+ Master School- Ajankohtaiset teemat
                           
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5                            
Lapsen etu 5                            
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                            
Introduction to cybersecurity 5                            
Circular Economy 5                            
+ Master School - Johtaminen
                           
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                            
Projektin johtaminen 5                            
Ihmisten johtaminen 5                            
Turvallisuusjohtaminen 5                            
Strateginen johtaminen 5                            
Digitaalisuus johtamisessa 5                            
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                            
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                            
Verkostojohtaminen 5                            
Johtamisjärjestelmät 5                            
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                            
Työhyvinvointi 5                            
Kestävä teknologiajohtaminen 5                            
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                            
Strategic Management 5                            
Leadership 5                            
eMentorointi 5                            
Interdisciplinary Project Management 5                            
Talousjohtaminen 5                            
Myynnin johtaminen 5                            
+ Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
                           
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                            
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5                            
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                            
Osallistavat kehittämismenetelmät 5                            
Palvelumuotoilu 5                            
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5                            
Methodological Summer School 5                            
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                            
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                            
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                            
Service Design 5                            
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5                            
+ Master School - Kansainvälisyysopinnot
                           
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                            
Venäjää työelämässä 5                            
Venäjän kielen rakenteet 5                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                            
Venäjä 4 5                            
+ Master School - Viestintä
                           
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5                            
Academic Writing 5                            
Hallintoruotsi 2                            
Espanjaa työelämässä 5                            
Saksaa työelämässä 5                            
Multi-cultural teamwork & communications 5                            
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                            
Academic writing for master’s thesis 5                            
+ Master School - Yrittäjyys
                           
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                            
Kasva yrittäjäksi 5                            
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35.0151520.015012.52.56.76.76.71500

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.