OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA (YAMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Sähkövoimatekniikka (YAMK)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                 
Sähköalan tulevaisuus
                 
Älykkäät sähköverkot 5
 
   
     
Johtaminen sähköalalla 5  
   
     
Energian tuotanto ja käyttö
                 
Energiatekniikka 5
 
   
     
Sähkökäytöt 5
   
   
 
Opinnäytetyö (YAMK)
                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
   
   
 
Opinnäytetyön toteutus 10
   
   
 
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
     
35151025151012.512.515
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
+ Master School- Ajankohtaiset teemat
                 
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5                  
Lapsen etu 5                  
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                  
Introduction to cybersecurity 5                  
Circular Economy 5                  
+ Master School - Johtaminen
                 
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                  
Projektin johtaminen 5                  
Ihmisten johtaminen 5                  
Turvallisuusjohtaminen 5                  
Strateginen johtaminen 5                  
Digitaalisuus johtamisessa 5                  
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                  
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                  
Verkostojohtaminen 5                  
Johtamisjärjestelmät 5                  
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                  
Työhyvinvointi 5                  
Kestävä teknologiajohtaminen 5                  
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                  
Strategic Management 5                  
Leadership 5                  
eMentorointi 5                  
Interdisciplinary Project Management 5                  
Talousjohtaminen 5                  
Myynnin johtaminen 5                  
+ Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
                 
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                  
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5                  
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                  
Osallistavat kehittämismenetelmät 5                  
Palvelumuotoilu 5                  
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5                  
Methodological Summer School 5                  
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                  
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                  
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                  
Service Design 5                  
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5                  
+ Master School - Kansainvälisyysopinnot
                 
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                  
Venäjää työelämässä 5                  
Venäjän kielen rakenteet 5                  
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                  
Venäjä 4 5                  
+ Master School - Viestintä
                 
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5                  
Academic Writing 5                  
Hallintoruotsi 2                  
Espanjaa työelämässä 5                  
Saksaa työelämässä 5                  
Multi-cultural teamwork & communications 5                  
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                  
Academic writing for master’s thesis 5                  
+ Master School - Yrittäjyys
                 
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                  
Kasva yrittäjäksi 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35151025151012.512.515

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.