OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MONIALAISEN TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > MONIALAINEN TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN (YAMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Monialainen toimintakyvyn edistäminen (YAMK)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                       
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöt
                       
Hyvinvointi- ja kuntoutuspolitiikka ja kuntoutuksen lähestymistavat 5
 
     
         
Monialainen työote, viestintä ja kuntoutusverkostot 5  
   
       
   
Kuntoutumisen edistäminen monialaisena osaamisena
                       
Asiakaslähtöisten menetelmien kehittäminen kuntoutumisen edistämisessä 10
 
   
     
Kehittämis- ja johtamisosaaminen
                       
Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät 5
 
     
         
Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen 5
   
     
     
Opinnäytetyö (YAMK)
                       
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
 
     
         
Opinnäytetyön toteutus 10
   
     
     
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
       
   
451525201502510101500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                       
+ Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
                       
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                        
Palvelumuotoilu 5                        
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                        
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                        
Tulevaisuuden tutkimus 5                        
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                        
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                        
Academic writing for master’s thesis 5                        
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10                        
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5                        
+ Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
                       
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                        
Myynnin johtaminen 5                        
Turvallisuusjohtaminen 5                        
Työhyvinvointi ja johtaminen 5                        
Strateginen johtaminen 5                        
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                        
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                        
Leadership 5                        
Kasva yrittäjäksi 5                        
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                        
eMentorointi 5                        
Projektin johtaminen 5                        
Johtamisen psykologiaa esimiehille 5                        
Circular Economy Management 5                        
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                        
Verkostojohtaminen 5                        
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5                        
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                        
StartUp Passion 5                        
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                        
Verkostojen johtaminen 5                        
Talousohjaus esimiestyössä 5                        
+ Master School: Kansainvälinen työympäristö
                       
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                        
Venäjän kielen rakenteet 5                        
Advanced Professional english 5                        
Espanjaa työelämässä 5                        
Multi-cultural teamwork & communications 5                        
Venäjää työelämässä 5                        
Saksaa työelämässä 5                        
Venäjä 4 5                        
Saksa 4 5                        
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                        
+ Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
                       
Pelillistäminen 5                        
Johdatus esineiden internetiin 5                        
Digitaalisuus johtamisessa 5                        
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                        
Introduction to cybersecurity 5                        
Big data ja päätöksenteko 5                        
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5                        
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 451525201502510101500

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.