OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION TECHNOLOGY
Päivätoteutukset (AMK)

Degree Programme in Information Technology
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Information Technology -koulutuksessa opiskelet tietoverkkojen toimintaa ja hallinnointia sekä nykyaikaisia palvelinympäristöjä.
Koulutuksessa opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon. Osaat ylläpitää tietojärjestelmiä ja palvelimia. Opintojen loppuvaiheessa nämä teemat kootaan yhteen, ja osaat rakentaa IoT-järjestelmän palveluineen ja ymmärrät niiden merkityksen ja mahdollisuudet globaalissa taloudessa.
Opit myös ohjelmointia, jotta voit tuottaa palveluita ja varmistaa niiden toimivuuden. Halutessasi voit myös sisällyttää ohjelmointia opintoihisi enemmänkin. Valinnaisissa opinnoissa voit suunnata opintojasi omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat moduuleista, jotka ovat noin kolmen opintojakson eli 15 opintopisteen kokonaisuuksia. Toisaalta opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti.
• ydinosaaminen 180 op, sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja opinnäytetyön 15 op
• täydentävä osaaminen 60 op sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja vapaasti valittavat opinnot 15 op

Ensimmäisenä vuonna perehdyt työelämän vaatimuksiin tietotekniikan tukitehtävien näkökulmasta. Saat käytännön osaamista tietokonelaitteistoista, tietoliikenneverkoista, käyttöjärjestelmistä ja tietoturvasta. Lisäksi opit ohjelmoinnin perusteita ja opiskelet ammattiaineita tukevia taitoja, kuten englantia, fysiikkaa ja matematiikkaa.

Toisena vuonna opit hallitsemaan tietoliikenneverkkojen käytännön toteutuksen sekä verkkolaitteiden asennukset ja konfiguroinnit yritysympäristön näkökulmasta. Lisäksi tutustut nykyaikaisiin palvelin- ja datakeskusympäristöihin sekä niissä tarvittaviin palveluihin ja aloitat IoT-järjestelmiin perehtymisen. Samalla kehität myös ohjelmointitaitojasi. Ammattiaineiden lisäksi osaamista vahvistetaan tietoverkkojen toimintaan ja ohjelmointiin liittyvillä matematiikan kursseilla.

Kolmantena vuonna keskitytään syvempään tietoturvaosaamiseen sekä palveluiden toteuttamiseen palvelin- ja IoT-ympäristössä. Lisäksi kehitetään projektinhallintataitoja, minkä jälkeen osaat liittää oppimaasi yhteen erilaisissa projekteissa.

Neljäntenä vuonna on vuorossa opinnäytetyö, joka on 15 opintopisteen laajuinen suoritus ja kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain. Harjoittelun voit ajoittaa sopivaan kohtaan opintojesi aikana 2 kuukauden pituisina jaksoina tai yhtenä pidempänä jaksona.

Ammattiopinnoissa opinnot painottuvat tietoverkkojen sekä nykyaikaisten palvelinympäristöjen ja datakeskusten toimintaan. Osaat rakentaa tietoturvallisen verkkoympäristön ja toteuttaa siinä tarvittavat palvelut. Lisäksi saat kokemusta IoT-järjestelmien toteutuksesta ja osaat rakentaa niihin kuuluvat yhteydet ja palvelut. Järjestelmän toimivuuden varmistamiseen tarvitset myös ohjelmointitaitoja.
Opintojen loppuvaiheessa suoritat valitsemiasi erikoisaiheita omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaisesti.

Järjestämme suuren osan opinnoista Microsoft- ja Cisco-akatemiaohjelmien kautta. Tällä tavalla opiskelijamme saavat opintojen aikana useita Microsoft- ja Cisco-sertifikaatteja. Sertifikaatit ovat tärkeä tapa erottua muista työnhakijoista ensimmäistä IT-alan työpaikkaa etsittäessä.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Information technology -koulutuksessa ei ole varsinaista suuntautumista. Opintojen loppuvaiheessa voit koota 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden valinnaisia opintojaksoja ja painottaa aiheita omien kiinnostuksen kohteidesi mukaisesti. Voit opiskella yhden lukukauden tai lukuvuoden jossakin yhteistyökorkeakoulussamme.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Information Technology -koulutusohjelma toteutetaan päiväopintoina Xamkin Mikkelin kampuksella. Koulutuksen käytössä ovat ajantasaiset oppimisympäristöt ja laitteet.

Uramahdollisuudet

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä monipuoliselle IT-alalle. Tietoverkkojen ja palveluiden rooli yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Uusille ihmisten elämää tukeville älykkäille ratkaisuille on kysyntää. Erityisesti IoT on kasvava toimiala, ja sen odotetaan mullistavan liiketoimintaa.

Tietotekniikkaa hyödynnetään kaikilla aloilla, ja käytännössä IT-ammattilaisen uramahdollisuudet ovat erittäin laajat. Moni opiskelijamme on työllistynyt ohjelmointitehtäviin. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi palvelimien ylläpito tai palveluiden toteuttaminen, modernissa datakeskusympäristössä toimiminen, tietoliikenneverkkojen suunnittelu, hallinta ja ylläpito, IoT-ympäristöön liittyvien palveluiden toteuttaminen tai it-konsultointi.

Työtehtäviä voivat olla:
• IT-asiantuntija
• IT-konsultti
• IoT-suunnittelija
• järjestelmäasiantuntija
• ohjelmistoasiantuntija
• ohjelmistosuunnittelija
• palveluneuvoja
• projektipäällikkö
• tietohallintopäällikkö
• tietoliikenneasiantuntija
• tietotekniikka-asiantuntija

TKI ja työelämäyhteistyö

Information Technology –koulutus on rakennettu vastaamaan työelämän tarpeisiin. Opinnoissa hieman edettyäsi sinulla on mahdollisuuksia osallistua Xamkin tutkimusprojekteihin ja muihin työelämälähtöisiin projekteihin. Opinnäytetyö on parhaimmillaan jonkin yrityksen tarpeeseensa tilaama (selvitys)työ

Koulutuksen oppimisympäristöt

Information Technology -koulutus järjestetään modernissa oppimisympäristössä, jossa hyödynnetään alan suurten toimijoiden akatemiayhteistyötä. Teemme yhteistyötä muun muassa Microsoftin ja Ciscon kanssa, mikä mahdollistaa kansainvälisesti tunnustettujen sisältöjen ja sertifikaattien suorittamisen.

Cisco-verkkoluokassamme opiskelijat voivat rakentaa erittäin monipuolisia verkkoympäristöjä ja oppia verkkolaitteiden hallintaa käytännössä. Hyödynnämme myös virtuaalisia ympäristöjä, joissa voimme harjoitella suurempien ja monimutkaisempien kokonaisuuksien hallintaa. Käytössämme on nykyaikainen palvelinympäristö, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan myös datakeskusten rakenteeseen ja hallintaan liittyviä asioita.