OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > PROSESSI- JA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUS > PROSESSI- JA MATERIAALITEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, PROSESSITEKNIIKKA
Päivätoteutukset (AMK)

Prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus, Prosessitekniikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                                 
Luonnontieteiden perusteet
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                 
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
       
             
                     
Insinöörimatematiikka 5
     
           
                 
Soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuus 5  
         
               
             
Luonnontieteiden sovellukset
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                 
Prosessien kemia 5  
       
               
                 
Termofysiikka ja sähkömagnetismi 5  
       
               
                 
Polymeerikemia 5  
         
               
             
Ammatillinen orientoituminen
                                                 
Ammatillinen kasvu 5
   
 
 
     
 
 
       
Projektiosaaminen 5
       
             
                     
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5  
       
               
                 
Menetelmäosaaminen
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                 
Laskennalliset ja tilastolliset menetelmät 5  
         
               
             
Matemaattinen mallinnus ja analyysi 5    
         
                 
           
Orgaaninen kemia ja biokemia 5    
         
                 
           
Viestintä
                                                 
Ammattienglanti 5  
       
             
           
Ammattiruotsi 5    
           
                 
       
Työelämäviestintä 5    
         
                 
           
Ammattialan perusteet
                                                 
Tekninen piirustus 5
       
             
                     
Materiaalitekniikan perusteet 5
       
             
                     
Valmistustekniikka 5
       
             
                     
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 30  
 
     
   
         
     
     
Harjoittelu, täydentävä osaaminen 15    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön toteutus 5        
             
                     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
29533820102918351721155102721817.517.51710.510.5152.52.510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                 
Biomateriaalien jalostus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Metsäteollisuuden raaka-aineet 5    
           
                 
       
Teollisuuden bioprosessit 5      
           
                   
     
Biojalostamon tuotteet 5      
           
                   
     
Suunnittelutekniikka
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Tehdassuunnittelu 5      
             
                   
 
Prosessien mallinnus ja suunnittelu 5    
           
                 
       
Säätö- ja automaatiotekniikka 5    
           
                 
       
Yksikköprosessit
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Kemialliset yksikköprosessit 5  
         
               
             
Mekaaniset yksikköprosessit 5  
       
               
                 
Prosessiteollisuuden koneet ja laitteet 5    
         
                 
           
Virtaustekniikka 5  
       
               
                 
Teknillinen termodynamiikka 5  
         
               
             
Lämmönsiirto 5  
         
               
             
Metsäteollisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sellu- ja paperitekniikka 5      
             
                   
 
Paperin ja kartongin jalostus 5      
           
                   
     
Teollisuustalous 5      
           
                   
     
Energian tuotanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Höyrytekniikka 5    
           
                 
       
Kattilaprosessit 5      
           
                   
     
Materiaalitekniikan sovellukset 5      
             
                   
 
Kestävä kehitys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Ympäristönsuojelu 5      
             
                   
 
Energiatehokkuus 5    
           
                 
       
Materiaalitehokkuus 5      
             
                   
 
Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Organisaation tietojärjestelmät 5      
             
                   
 
Digitaalisen tiedon hallinta 5      
             
                   
 
Digitaalisten palvelujen kehittäminen 5        
             
                     
Yrittäjyysopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Liiketoimintasuunnitelma 5      
             
                   
 
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5      
             
                   
 
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5        
             
                     
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Konseptointi ja tuotteistaminen 5      
             
                   
 
Innovaatiojohtaminen 5      
             
                   
 
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5        
             
                     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Englannin tehovalmennus 1 3
       
             
                     
Englannin tehovalmennus 2 3  
       
               
                 
Matemaattisluonnontieteelliset perusteet 5
       
             
                     
Matemaattisluonnontieteelliset perusteet 1
       
             
                     
Ruotsin tehovalmennus 3  
         
               
             
Venäjä-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5                                                  
Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5                                                  
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                  
93130801591318525255515901399512.512.52527.527.515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 29533820102918351721155102721817.517.51710.510.5152.52.510

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus

Prosessitekniikka