OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > PROSESSI- JA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUS > PROSESSI- JA MATERIAALITEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, MATERIAALITEKNIIKKA
Päivätoteutukset (AMK)

Prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus, Materiaalitekniikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                                 
Luonnontieteiden perusteet
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                 
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
       
             
                     
Insinöörimatematiikka 5
     
           
                 
Statiikka ja dynamiikka 5  
       
               
                 
Luonnontieteiden sovellukset
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                 
Lujuusoppi 5    
         
                 
           
Termofysiikka ja sähkömagnetismi 5  
       
               
                 
Polymeerikemia 5  
         
               
             
Ammatillinen orientoituminen
                                                 
Ammatillinen kasvu 5
   
 
 
     
 
 
       
Projektiosaaminen 5
       
             
                     
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5  
       
               
                 
Menetelmäosaaminen
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                 
Laskennalliset ja tilastolliset menetelmät 5  
         
               
             
Matemaattinen mallinnus ja analyysi 5    
         
                 
           
Aaltoliike ja kvanttifysiikka 5    
         
                 
           
Viestintä
                                                 
Ammattienglanti 5  
       
             
           
Ammattiruotsi 5    
           
                 
       
Työelämäviestintä 5    
         
                 
           
Ammattialan perusteet
                                                 
Tekninen piirustus 5
       
             
                     
Materiaalitekniikan perusteet 5
       
             
                     
Valmistustekniikka 5
       
             
                     
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 30  
 
     
   
         
     
     
Harjoittelu, täydentävä osaaminen 15    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön toteutus 5        
             
                     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
29484320102918302221155102721815152210.510.5152.52.510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                 
Biomateriaalien jalostus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Puumateriaali 5  
         
               
             
Komposiittimateriaalit 5    
         
                 
           
Ruiskuvalutekniikka 5    
           
                 
       
Suunnittelutekniikka
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
CAD 5  
       
               
                 
Materiaalitekniikan sovellukset 5  
       
               
                 
Materiaalin valinta 5    
           
                 
       
Rakenteiden suunnittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Materiaalien testaus ja analysointi 5    
         
               
     
Lujuusopin jatkokurssi 5    
           
                 
       
Mekanisointitekniikka 5      
             
                   
 
Ohutlevytekniikka 5  
         
               
             
Suunnittelutekniikka 5      
           
                   
     
NC/CAM 5      
           
                   
     
Rakenneanalyysi ja optimointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Elementtimenetelmä 5      
           
                   
     
Rakenteiden lujuusopillinen suunnittelu 5      
             
                   
 
Rakenteiden optimointi 5      
             
                   
 
Ekologinen tuote
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Biopohjaiset materiaalit 5    
           
                 
       
Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu 5      
           
                   
     
Biomateriaalien sovellukset 5      
             
                   
 
Liitostekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Mekaaniset liitokset 5                                                  
Hitsiliitokset 5                                                  
Liimaliitokset 5                                                  
Teollinen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Teollisuuden ilmastointi 5      
           
                   
     
Teollisuuden kunnossapito 5    
           
                 
       
Teollisuuden ympäristönsuojelu 5      
           
                   
     
Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Organisaation tietojärjestelmät 5      
             
                   
 
Digitaalisen tiedon hallinta 5      
             
                   
 
Digitaalisten palvelujen kehittäminen 5        
             
                     
Yrittäjyysopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Liiketoimintasuunnitelma 5      
             
                   
 
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5      
             
                   
 
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5        
             
                     
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Konseptointi ja tuotteistaminen 5      
             
                   
 
Innovaatiojohtaminen 5      
             
                   
 
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5        
             
                     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Englannin tehovalmennus 1 3
       
             
                     
Englannin tehovalmennus 2 3  
       
               
                 
Matemaattisluonnontieteelliset perusteet 5
       
             
                     
Matemaattisluonnontieteelliset perusteet 1
       
             
                     
Ruotsin tehovalmennus 3  
         
               
             
Venäjä-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5                                                  
Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5                                                  
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                  
9263382159131352832501590136.56.55141432252515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 29484320102918302221155102721815152210.510.5152.52.510

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus

Materiaalitekniikka