OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > PROSESSI- JA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUS > PROSESSI- JA MATERIAALITEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, MATERIAALITEKNIIKKA
Päivätoteutukset (AMK)

Prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus, Materiaalitekniikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Luonnontieteiden perusteet
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                               
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Insinöörimatematiikka 5
     
           
                 
Statiikka ja dynamiikka 5
       
             
                 
Luonnontieteiden sovellukset
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                               
Lujuusoppi 5  
       
               
               
Termofysiikka ja sähkömagnetismi 5
       
             
                 
Polymeerikemia 5
       
             
                 
Ammatillinen orientoituminen
                                               
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
     
   
   
         
Projektiosaaminen 5
     
             
                     
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
       
             
                 
Menetelmäosaaminen
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                               
Laskennalliset ja tilastolliset menetelmät 5  
         
               
           
Matemaattinen mallinnus ja analyysi 5  
       
               
               
Aaltoliike ja kvanttifysiikka 5  
       
               
               
Viestintä
                                               
Ammattienglanti 5  
       
             
           
Ammattiruotsi 5    
         
                 
         
Työelämäviestintä 5  
         
               
           
Ammattialan perusteet
                                               
Tekninen piirustus 5
     
             
                     
Materiaalitekniikan perusteet 5
     
             
                     
Valmistustekniikka 5
     
             
                     
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 30  
       
 
           
 
     
Harjoittelu, täydentävä osaaminen 15    
         
                 
         
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
524736152923202721155102911.511.52013.513.5217.57.5555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 90 op)
                                               
Biomateriaalien jalostus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
Puumateriaali 5  
       
               
               
Ruiskuvalutekniikka 5    
           
                 
     
Komposiittimateriaalit 5  
         
               
           
Suunnittelutekniikka
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
CAD 5
       
             
                 
Materiaalitekniikan sovellukset 5
       
             
                 
Materiaalin valinta 5  
         
               
           
Rakenteiden suunnittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
Materiaalien testaus ja analysointi 5  
       
             
         
Lujuusopin jatkokurssi 5  
         
               
           
Mekanisointitekniikka 5    
           
                 
     
Ohutlevytekniikka 5  
       
               
               
Suunnittelutekniikka 5    
         
                 
         
NC/CAM 5    
         
                 
         
Rakenneanalyysi ja optimointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Elementtimenetelmä 5    
         
                 
         
Rakenteiden lujuusopillinen suunnittelu 5    
           
                 
     
Rakenteiden optimointi 5    
           
                 
     
Ekologinen tuote
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Biopohjaiset materiaalit 5    
         
                 
         
Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu 5    
           
                 
     
Biomateriaalien sovellukset 5      
           
                   
   
Liitostekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Mekaaniset liitokset 5                                                
Hitsiliitokset 5                                                
Liimaliitokset 5                                                
Teollinen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Teollisuuden ilmastointi 5    
           
                 
     
Teollisuuden kunnossapito 5  
         
               
           
Teollisuuden ympäristönsuojelu 5  
         
               
           
Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Organisaation tietojärjestelmät 5      
           
                   
   
Digitaalisen tiedon hallinta 5      
           
                   
   
Digitaalisten palvelujen kehittäminen 5      
             
                   
Yrittäjyysopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Liiketoimintasuunnitelma 5      
           
                   
   
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5      
           
                   
   
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5      
             
                   
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Konseptointi ja tuotteistaminen 5      
           
                   
   
Innovaatiojohtaminen 5      
           
                   
   
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5      
             
                   
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Englannin tehovalmennus 1 3
     
             
                     
Englannin tehovalmennus 2 3
       
             
                 
Matemaattisluonnontieteelliset perusteet 5
     
             
                     
Kemian valmentava 1
     
             
                     
Ruotsin tehovalmennus 3  
         
               
           
Venäjä-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5                                                
Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5                                                
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
2241525091310312230351596.56.51015.515.5221515357.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 524736152923202721155102911.511.52013.513.5217.57.5555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus

Materiaalitekniikka