OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
195                                                
Matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                               
Insinöörimatematiikka 1 5
       
             
                 
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
           
                 
Termofysiikka ja sähkömagnetismi 5
       
             
                 
Tietotekniikka ja -turvallisuus 5
     
             
                     
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
                                               
Insinöörimatematiikka 2 5  
       
               
               
Laskennalliset ja tilastolliset menetelmät 5  
         
               
           
Aaltoliike ja kvanttifysiikka 5  
       
               
               
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
                                               
Viestintätaidot 5    
           
                 
     
Ammattienglanti 5    
         
                 
         
Ammattiruotsi 5    
           
                 
     
Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
                                               
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
     
   
   
         
Projektijohtaminen 5  
         
               
           
Teollisuustalous ja johtaminen 5  
         
               
           
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 15  
     
 
         
   
     
Sähkötekninen perusosaaminen
                                               
Tasavirtapiirit 5
     
             
                     
Sulautettu eletroniikka 5
       
             
                 
Sulautettu automaatio 5
       
             
                 
Sähköasennukset
                                               
Sähkö- ja työturvallisuus 5
     
             
                     
Sähköasennusten perusteet 5
     
             
                     
Vaihtovirta- ja kolmivaihepiirit 5
       
             
                 
Sähkösuunnittelu
                                               
CAD-sähkösuunnittelu 10  
       
             
         
Sisäasennussuunnittelu 5    
           
                 
     
Sähkölaitokset
                                               
Sähkölaitostekniikka 5    
         
                 
         
Sähköverkkojen laboraatiot 5    
           
                 
     
Asennusmääräykset 5    
           
                 
     
Suurjännitetekniikka 5      
           
                   
   
Sähkökäytöt
                                               
Sähkökoneet 5    
         
                 
         
Tehoelektroniikka 5    
         
                 
         
Sähkökäyttöjen laboraatiot 5    
           
                 
     
Automaatio
                                               
Automaatiotekniikka 5  
       
               
               
Ohjelmoitavat logiikat 5  
       
               
               
Automaatiosuunnittelu 5  
         
               
           
Lämmitys- ja valaistustekniikka 5  
       
               
               
5257711524.527.53225314010524.513.813.83212.512.5312020102.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
45                                                
Sähköntuotanto
                                               
Energiatekniikka ja uudet energiat 5    
         
                 
         
Älykkäät sähköverkot 5    
           
                 
     
Energiatalous 5    
         
                 
         
Kiinteistön verkot
                                               
Kiinteistön verkot ja väylät 5      
           
                   
   
Kiinteistöautomaatio 5      
           
                   
   
Tietokoneavusteiset mittaukset 5      
           
                   
   
LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5      
           
                   
   
Sähkö- ja automaatiotekniikan standardit 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 2 15  
       
 
           
 
     
Työelämälähtöinen projekti
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Hyvinvointiteknologia
0                                                
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
Asiakkaan kohtaaminen
0                                                
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5