OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
195                                                
Matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                               
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
     
             
                     
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Insinöörin matematiikka 1 5
     
             
                     
Sähkötekninen perusosaaminen
                                               
Tasavirtapiirit 5
     
             
                     
Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet 10
     
             
                     
Syventävä sähkötekninen perusosaaminen
                                               
Automaatiotekniikka 5
       
             
                 
Termofysiikka ja sähkömagnetismi 5
       
             
                 
Sulautettu eletroniikka 5
       
             
                 
Sulautettu automaatio 5
       
             
                 
Vaihtovirta- ja kolmivaihepiirit 5
       
             
                 
Syventävä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
                                               
Aaltoliike ja kvanttifysiikka 5  
       
               
               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
     
   
   
         
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Automaatio
                                               
Sähkölaitostekniikka 5  
       
               
               
Tekninen piirtäminen 5  
       
               
               
Ohjelmoitavat logiikat 5  
       
               
               
Automaatiosuunnittelu 5  
       
               
               
Sähkötekniikan projektitoimisto
                                               
Viestintätaidot 5  
         
               
           
Projektijohtaminen 5  
         
               
           
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
         
               
           
Sähkösuunnittelu
                                               
Laskennalliset ja tilastolliset menetelmät 5  
         
               
           
Rakennusten sähkösuunnittelu 5  
         
               
           
Ammattienglanti 5  
         
               
           
Moottorit, ohjaukset ja suunnittelu
                                               
Lämmitys- ja valaistustekniikka 5    
         
                 
         
Sähkökoneet 5    
         
                 
         
Sisäasennussuunnittelu 5    
         
                 
         
Sähkövoima
                                               
Ammattiruotsi 5    
           
                 
     
Asennusmääräykset 5    
           
                 
     
Sähkökäyttöjen laboraatiot 5    
           
                 
     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
Sähköinsinöörin syventävät opinnot
                                               
Suurjännitetekniikka 5      
           
                   
   
Tehoelektroniikka 5      
           
                   
   
Sähköverkkojen laboraatiot 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 15    
         
               
     
5762463032253230262015153212.512.5321515261010157.57.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
45                                                
Sähkönjakelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Sähkönjakeluverkot 5    
           
                 
     
Älykkäät sähköverkot 5    
           
                 
     
Energiatalous 5    
           
                 
     
Energiatekniikka ja uudet energiat 5    
           
                 
     
Työelämälähtöinen projektityö 15    
           
                 
     
Kiinteistön verkot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Kiinteistön verkot ja väylät 5    
         
                 
         
Kiinteistöautomaatio 5    
         
                 
         
LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 2 15      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                
Promoottori 5                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Ympäristöliiketoiminta 5                                                
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                
Kivunhoito 5                                                
Haavahoito 3                                                
Väkivaltatyö 5                                                
Raskausajan diabetes 3                                                
Gerontologinen hoitotyö 5                                                
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                                
Hygieniapassi 2                                                
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                                
Logistiikan perusmatematiikka 5                                                
Liikunta 1 2                                                
Rokotusosaamisen perusteet 2                                                
Matematiikan tehovalmennus 1                                                
Lapin vaellus 5                                                
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                                                
Design project 5