OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
195                                                
Matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                               
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
     
             
                     
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Insinöörin matematiikka 1 5
     
             
                     
Sähkötekninen perusosaaminen
                                               
Tasavirtapiirit 5
     
             
                     
Sähkötyöt ja -turvallisuus 5
     
             
                     
Syventävä sähkötekninen perusosaaminen
                                               
Automaatiotekniikka 5
       
             
                 
Termofysiikka ja sähkömagnetismi 5
       
             
                 
Sulautettu eletroniikka 5
       
             
                 
Sulautettu automaatio 5
       
             
                 
Vaihtovirta- ja kolmivaihepiirit 5
       
             
                 
Syventävä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
                                               
Aaltoliike ja kvanttifysiikka 5  
       
               
               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
     
   
   
         
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Automaatio
                                               
Sähkölaitostekniikka 5  
       
               
               
Tekninen piirtäminen 5  
       
               
               
Ohjelmoitavat logiikat 5  
       
               
               
Sähkötekniikan projektitoimisto
                                               
Viestintätaidot 5  
         
               
           
Projektijohtaminen 5  
         
               
           
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
         
               
           
Sähkösuunnittelu
                                               
Laskennalliset ja tilastolliset menetelmät 5  
         
               
           
Rakennusten sähkösuunnittelu 5  
         
               
           
Automaatiosuunnittelu 5  
         
               
           
Ammattienglanti 5  
         
               
           
Moottorit, ohjaukset ja suunnittelu
                                               
Lämmitys- ja valaistustekniikka 5    
         
                 
         
Sähkökoneet 5    
         
                 
         
Kiinteistön sähkösuunnittelu 5    
         
                 
         
Sähkövoima
                                               
Ammattiruotsi 5    
           
                 
     
Asennusmääräykset 5    
           
                 
     
Sähkökäyttöjen laboraatiot 5    
           
                 
     
Sähkönsiirto- ja jakeluverkot 5    
           
                 
     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
Sähköinsinöörin syventävät opinnot
                                               
Suurjännitetekniikka 5      
           
                   
   
Tehoelektroniikka 5      
           
                   
   
Sähköverkkojen laboraatiot 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 15    
         
               
     
5262513027252735262515152712.512.52717.517.52612.512.5157.57.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
45                                                
Sähkönjakelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Kiinteistöautomaatio 5    
           
                 
     
Energiatalous 5    
           
                 
     
Energiatekniikka ja uudet energiat 5    
           
                 
     
Työelämälähtöinen projektityö 15    
           
                 
     
Kiinteistön verkot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Älykkäät sähköverkot 5    
         
                 
         
Kiinteistön verkot ja väylät 5    
         
                 
         
LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 2 15      
           
                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
00351500001520105000000151010102.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5262513027252735262515152712.512.52717.517.52612.512.5157.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.