OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS > TALOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Talotekniikka, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Talotekniikan insinööriopintojen alkuun
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
     
   
         
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Digitaidot 5
     
             
                     
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
     
             
                     
LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5
     
             
                     
Talotekniset työkalut tutuksi
                                               
Termofysiikka 5
       
             
                 
Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet 5
       
             
                 
Insinöörin matematiikka 1 5
     
           
                 
Vesi- ja viemärijärjestelmät 5
       
             
                 
LVI-mitoituksen perusteet 5
       
             
                 
LV-järjestelmien osaaminen
                                               
Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta 5  
       
               
               
Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5  
       
               
               
Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5  
       
               
               
Valmiuksia insinöörinä toimimiseen
                                               
Ammattienglanti 5  
       
               
               
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Fysiikan syventävät opinnot 5  
       
               
               
Talotekniikan projektitoimisto
                                               
Projektiosaaminen 5  
         
               
           
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
         
               
           
Viestintätaidot 5  
         
               
           
Syventyminen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin
                                               
Ilmastointijärjestelmät ja -prosessit 5  
         
               
           
Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5  
         
               
           
Ilmastoinnin mitoitus ja energiantuotanto
                                               
Talous- ja tilastomatematiikka 5    
         
                 
         
Kaukolämmitys ja lämmöntuotanto 5    
         
                 
         
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteet 5    
         
                 
         
Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka 5    
         
                 
         
Ammattiruotsi 5    
         
                 
         
Talotekninen suunnittelu
                                               
LVI-suunnittelun perusteet 5    
           
                 
     
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput 5    
           
                 
     
Energialaskenta 5    
           
                 
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu, ydinosaaminen 15
     
 
         
 
           
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
526741202428313626151010241414311818267.57.51055
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                               
Työkaluja urakointiin ja työmaille
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5    
           
                 
     
Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5    
           
                 
     
Talotekniikan syventävä projektityö 5    
           
                 
     
Työkaluja talotekniseen suunnitteluun
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Kiinteistö- ja LVI-automaatio 5      
           
                   
   
LVI- ja automaatiosuunnittelu 5      
           
                   
   
Korjausrakentamisen energiatehokkuus ja sisäilmasto 5      
           
                   
   
Teollinen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Teollisuusilmastointi 5      
           
                   
   
Teollisuuden kunnossapito 5      
           
                   
   
Teollisuuden ympäristönsuojelu 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu, täydentävä osaaminen 15    
           
                 
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
Promoottori 5                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Muotoilijaksi 2                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Ensiapu 1 1                                                
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Saattohoito 5                                                
LVI-tekniikan perusteet 3                                                
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                                
Turvallinen lääkehoito 5                                                
Lääkehoito sosiaalialalla 3