OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS > TIETOJENKÄSITTELY, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Tietojenkäsittely, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 165 op)
165                                          
Ammattiosaamisen perusteet
                                         
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                 
Diskreetti matematiikka 1 5
     
           
                 
Sovelluskehitysympäristöt 5
     
           
                 
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
   
   
   
     
Digitaaliset julkaisut
                                         
Verkkosivuston toteutus 5
     
           
                 
Kuvankäsittely ja animaatio 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Sovelluksen toteutus
                                         
Sovellusohjelmointi 1 5
       
           
               
Sovelluskehityksen käytännöt 5
       
           
               
Käyttöliittymät 5
       
           
               
Tietosisältöjen tuottaminen
                                         
Video ja ääni 5
       
           
               
3D-mallinnus 5
       
           
               
Ammattienglanti 5
       
           
               
Sovelluskehitys ja ohjelmointi
                                         
Sovellusohjelmointi 2 5  
       
             
           
Pelit ja pelillisyys 5  
       
             
           
Diskreetti matematiikka 2 5  
       
             
           
Tietosisältöjen hallinta ja muotoilu
                                         
Tietokannat 5  
       
             
           
Graafinen suunnittelu 5  
       
             
           
AV-tuotannot 5  
       
             
           
Edistynyt sovelluskehitys ja ohjelmointi
                                         
Sovellusohjelmointi 3 5  
         
             
         
Virtuaaliympäristöt 5  
         
             
         
Tiedon analysointi ja visualisointi 5  
         
             
         
Sovelluskehityspalvelut
                                         
Palvelumuotoilu 5  
         
             
         
Sovelluskehitys liiketoimintana 5  
         
             
         
Ammattiruotsi 5  
         
             
         
Harjoittelu
                                         
Harjoittelu 30  
         
               
       
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
627711532303245655323003230156505
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
45                                          
Ammattiohjelmoijan erityisosaaminen
                                         
Ohjelmoinnin erikoiskurssi 10    
         
               
     
Algoritmit ja tietorakenteet 5    
         
               
     
Työelämälähtöiset projektit
                                         
Projektiopinnot 2 5    
         
               
     
Projektiopinnot 1 5    
         
               
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Hyvinvointiteknologia
0                                          
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
Asiakkaan kohtaaminen
0                                          
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                          
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1                                          
Suomen tehovalmennus 5 1                                          
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                          
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                          
Viestintätaidon tehovalmennus 3                                          
Asiantuntijaviestintä 5                                          
Englannin tehovalmennus 3                                          
English preparatory course (instructed in Russian) 3                                          
Markkinoinnin englanti 5                                          
Liike-elämän englanti 3                                          
Effective workplace writing 5                                          
English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2                                          
Advanced Professional English 5                                          
Academic writing for master’s thesis 5                                          
Focus on Finland 5                                          
Kiina 1 5                                          
Kiina 2 5