OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > GRAAFISEN MUOTOILUN KOULUTUS > GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Graafinen muotoilu, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Ammattina muotoilu
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
     
   
 
         
Muotoiluajattelu 5
     
             
                     
Portfolio 5  
         
               
             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattienglanti 5  
         
               
             
Ammattiruotsi 5    
           
                 
       
Pajat
                                               
Tuotegrafiikka 5
       
             
                   
Typografia 5
       
             
                   
Väri ja pinta 5
       
             
                   
Taiteen soveltaminen
                                               
Taiteen ja muotoilun historia 5
       
             
                   
Kuvataide 5
       
             
                   
Muodonanto 5
       
             
                   
Visualisointi
                                               
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
     
             
                     
Graafisen suunnittelun ohjelmat 5
     
             
                     
Esitys- ja kuvitustekniikat 5
     
             
                     
Menetelmät
                                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
       
               
               
Käyttäjäymmärrys 5  
       
               
               
Digimaalaus 5  
       
               
               
Luova talous
                                               
Tulevaisuuden ennakointi 5  
         
               
             
Muotoiluyrittäjyys 5  
         
               
             
Ideasta innovaatioon 5  
         
               
             
Harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 15  
         
                 
           
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
57576152730164115510273001626151505100
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                               
Graafinen muotoilu
                                               
Lehtigrafiikka 5  
       
               
               
Web-suunnittelu 5  
       
               
               
Informaatiografiikka 5  
       
               
               
Yritysgrafiikka
                                               
Logot ja ohjeistot 5    
         
                 
         
Yrityksen visuaalinen viestintä 5    
         
                 
         
Julistepaja 5    
         
                 
         
Mainostoimisto
                                               
Mainosgrafiikka 5    
           
                 
       
Kuvitus 5    
           
                 
       
Kampanjasuunnittelu 5    
           
                 
       
TKI-projekti
                                               
Projekti ja tutkimus 10      
           
                   
   
Brändin rakentaminen 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Syventävä harjoittelu 15    
           
                   
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
Promoottori 5                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Muotoilijaksi 2                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Ensiapu 1 1                                                
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Saattohoito 5                                                
LVI-tekniikan perusteet 3                                                
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                                
Turvallinen lääkehoito 5                                                
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                
Workshop 5                                                
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
EKG:n tunnistaminen 2                                                
Ympäristöliiketoiminta 5                                                
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                                
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1