OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MUODIN JA PUVUSTUKSEN KOULUTUS > MUOTI JA PUVUSTUS, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Muoti ja puvustus, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
135                                                  
Presentaatio
                                                 
Esitystekniikka 5
       
             
                   
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
       
             
                   
Viestintätaidot 5
       
             
                   
Ammatillinen kasvu 5
   
 
     
 
       
Materiaalit
                                                 
Väri 5
       
             
                   
Muoto ja rakenne 5
       
             
                   
Materiaalituntemus ja laatuosaaminen 5
       
             
                   
Taideopinnot
                                                 
Piirustus ja maalaus 5  
       
               
                 
Kolmiulotteinen sommittelu 5  
       
               
                 
Taiteen ja muotoilun historia 5  
       
               
                 
Digitaalinen visualisointi
                                                 
CAD-ohjelmat 5  
         
               
             
Graafisen suunnittelun ohjelmat 5  
         
               
             
Digitaalinen media 5  
         
               
             
Ammattienglanti 5  
         
               
             
Menetelmät
                                                 
Kankaan kuviointi 5  
       
               
                 
Trendeistä vaatesuunnitteluun 5  
       
               
                 
Luonnoksesta vaatteeksi 5  
       
               
                 
Tutki, kehitä, raportoi 5  
       
               
                 
Johtaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Johtaminen 5    
         
                 
           
Ideasta innovaatioon 5    
         
                 
           
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5    
         
                 
           
Ammattiruotsi 5    
         
                 
           
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 15    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön toteutus 5        
             
                     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
31.357.536.351031.336.321.32016.3051025.625.636.310.610.6208.18.102.52.510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 105 op)
105                                                  
Muoti ajassa
                                                 
Johdatus stailaajan ja puvustajan työhön 5  
         
               
             
Pukeutumisen ja muodin historia 5  
         
               
             
Malliston suunnittelu 5  
         
               
             
Henkilö, rooli ja tyyli
                                                 
Kaavasuunnittelu, rakenteet ja pinta 5    
         
                 
           
Malliston toteutus ja dokumentointi 10    
         
                 
           
Elämys ja tapahtuma
                                                 
Muoti ja tyyli 5    
           
                 
       
Tapahtuman suunnittelu 5    
           
                 
       
Vaatteet elämyksenä 5    
           
                 
       
Produktiot
                                                 
Pukusuunnittelu ja karakterisointi 5      
           
                   
     
Tuotantoprojektit 10      
           
                   
     
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 2 15      
             
                   
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Digitalisaatio-opinnot
0                                                  
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Hyvinvointiteknologia
0                                                  
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                  
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                  
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                                  
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                  
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                  
Venäjä 1 5                                                  
Venäjä 2 5                                                  
Venäjä 3 5                                                  
Venäjä 4 5                                                  
Venäjää työelämässä 5                                                  
Venäjän kielen rakenteet 5                                                  
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Espanja 1 5                                                  
Espanja 2 5                                                  
Espanja 3 5                                                  
Espanja 4 5                                                  
Espanjaa työelämässä 5                                                  
Saksa 1 5                                                  
Saksa 2 5                                                  
Saksa 3 5                                                  
Saksa 4 5                                                  
Saksaa työelämässä 5                                                  
Saksan kertauskurssi 5                                                  
Italia 1 5                                                  
Italia 2 5                                                  
Ranska 1 5                                                  
Ranska 2 5                                                  
Ruotsin tehovalmennus 3                                                  
Hallintoruotsi 2                                                  
Lär dig mera svenska! 5                                                  
Suomen alkeet 2                                                  
Finnish for Beginners 5                                                  
Suomi 1 5                                                  
Suomi 2 5                                                  
Suomi 3 5                                                  
Suomi 4 5                                                  
Suomea venäjää puhuville 2                                                  
Suomen tehovalmennus 1 1                                                  
Suomen tehovalmennus 2 1                                                  
Suomen tehovalmennus 3 1