OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MUODIN JA PUVUSTUKSEN KOULUTUS > MUOTI JA PUVUSTUS, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Muoti ja puvustus, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
135                                                  
Ammattina muotoilu
                                                 
Opinto- ja urasuunnittelu 5
   
       
 
 
           
Muotoiluajattelu 5
       
             
                     
Portfolio 5  
         
               
               
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                 
Viestintätaidot 5
       
             
                     
Ammattienglanti 5  
       
               
                 
Ammattiruotsi 5    
         
                 
           
Pajat
                                                 
Materiaalipajat 10
       
             
                     
Väri ja pinta 5
       
             
                     
Taiteen soveltaminen
                                                 
Taiteen ja muotoilun historia 5  
       
               
                 
Kuvataide 5  
       
               
                 
Muodonanto 5  
       
               
                 
Visualisointi
                                                 
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5  
       
               
                 
Graafisen suunnittelun ohjelmat 5  
       
               
                 
Esitys- ja kuvitustekniikat 5  
       
               
                 
Menetelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
               
               
Käyttäjäymmärrys 5  
         
               
               
CAD-ohjelmat 5  
         
               
               
Luova talous
                                                 
Tulevaisuuden ennakointi 5    
           
                 
         
Muotoiluyrittäjyys 5    
           
                 
         
Ideasta innovaatioon 5    
           
                 
         
Harjoittelu
                                                 
Perusharjoittelu 15  
         
                 
             
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5        
             
                     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
2772215102736366150510270362115615005010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
105                                                  
Muoti ajassa
                                                 
Johdatus stailaajan ja puvustajan työhön 5  
         
               
               
Pukeutumisen ja muodin historia 5  
         
               
               
Kaavasuunnittelu, rakenteet ja pinta 5  
         
               
               
Henkilö, rooli ja tyyli
                                                 
Malliston suunnittelu 5    
         
                 
           
Malliston toteutus ja dokumentointi 10    
         
                 
           
Elämys ja tapahtuma
                                                 
Muoti, tyyli ja brändi 5    
           
                 
         
Tapahtuman suunnittelu 5    
           
                 
         
Vaatteet elämyksenä 5    
           
                 
         
TKI-projekti
                                                 
Pukusuunnittelu ja karakterisointi 5      
           
                   
     
Projekti ja tutkimus 10      
           
                   
     
Harjoittelu
                                                 
Syventävä harjoittelu 15    
           
                   
       
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Digitalisaatio-opinnot
0                                                  
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                                  
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                  
Venäjä-opinnot
0                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                  
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                  
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                  
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                  
Russian Business Culture 3                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                  
Promoottori 5                                                  
Taidegrafiikka 5                                                  
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                  
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                  
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                  
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                  
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Ympäristöliiketoiminta 5                                                  
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                  
Kivunhoito 5                                                  
Haavahoito 3                                                  
Väkivaltatyö 5                                                  
Raskausajan diabetes 3                                                  
Gerontologinen hoitotyö 5                                                  
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                                  
Hygieniapassi 2                                                  
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                                  
Logistiikan perusmatematiikka 5                                                  
Liikunta 1 2                                                  
Rokotusosaamisen perusteet 2                                                  
Matematiikan tehovalmennus 1                                                  
Lapin vaellus 5                                                  
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                                                  
Design project 5                                                  
Sosiaalialan hoitotyö 5                                                  
Väkivaltatyö II 5                                                  
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Farmakologia 5                                                  
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3                                                  
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3