OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAKOULUTUS > ENSIHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Ensihoitaja, päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
170                                                
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                               
Ammatillinen kasvu 5
 
 
   
     
     
         
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
             
                     
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus 5
     
             
                     
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
             
                     
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 1 4
     
             
                     
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 2 6
       
             
                 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattiruotsi 5
       
             
                 
Ammattienglanti 5
     
             
                     
Terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen
                                               
Terveyden edistämisen perusteet 5
       
             
                 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5
       
             
                 
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5
       
             
                 
Kliininen hoitotyö
                                               
Sisätautien hoitotyö 5  
       
               
               
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5  
         
               
           
Akuutti- ja tehohoitotyö 5  
         
               
           
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
               
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
               
               
Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelu 5  
       
             
           
Kliininen harjoittelu
                                               
Kliininen harjoittelu 1 15  
       
               
               
Kliininen harjoittelu 2 15  
         
               
           
Perhe- ja yhteisöhoitotyö
                                               
Äitiys- ja perhehoitotyö 5  
         
               
           
Yhteisöhoitotyö ja kotisairaanhoito 5  
         
               
           
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15  
       
             
         
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                               
Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen 5    
         
                 
         
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5    
         
                 
         
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
                 
     
587339031273340345003113.513.5332020342.52.5000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 70 op)
70                                                
Ensihoidon asiantuntijuuden perusteet
                                               
Ensihoidon perusteet 10    
           
                 
     
Ensihoidon palvelujärjestelmä 5    
           
                 
     
Ensihoito, päivystys-, anestesia- ja tehohoitotyö 5    
           
                 
     
Ensihoidon perusteet -harjoittelu
                                               
Ensihoidon perusteet -harjoittelu 10    
           
                 
     
Ensihoidon asiantuntijuus
                                               
Ensihoidon erityisasiantuntijuus 5      
           
                   
   
Ensihoitolääketiede 5      
           
                   
   
Ensihoidon asiantuntijuus -harjoittelu
                                               
Ensihoidon vaativa asiantuntijuus -harjoittelu 10      
           
                   
   
Ensihoidon erityisasiantuntijuus -harjoittelu 10      
           
                   
   
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
Asiakkaan kohtaaminen
0                                                
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Hyvinvointiteknologia
0                                                
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5                                                
Ranska 1 5                                                
Ranska 2 5                                                
Ruotsin tehovalmennus 3                                                
Hallintoruotsi 2                                                
Lär dig mera svenska! 5                                                
Suomen alkeet 2                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Suomi 1 5                                                
Suomi 2 5                                                
Suomi 3 5                                                
Suomi 4 5                                                
Suomea venäjää puhuville 2                                                
Suomen tehovalmennus 1 1                                                
Suomen tehovalmennus 2 1                                                
Suomen tehovalmennus 3 1                                                
Suomen tehovalmennus 4 1                                                
Suomen tehovalmennus 5 1                                                
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2