OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAKOULUTUS > ENSIHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Ensihoitaja, päivätoteutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
170                                                  
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                                 
Ammatillinen kasvu 5
   
   
     
     
       
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
       
               
                   
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus 5
       
               
                   
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
       
               
                   
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 1 4
       
             
                   
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 2 6  
       
               
                 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                 
Viestintätaidot 5
       
               
                   
Ammattiruotsi 5  
       
               
                 
Ammattienglanti 5
       
               
                   
Terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen
                                                 
Terveyden edistämisen perusteet 5  
       
               
                 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5  
       
               
                 
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5  
       
               
                 
Kliininen hoitotyö
                                                 
Sisätautien hoitotyö 5  
         
               
             
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5    
         
                 
           
Akuutti- ja tehohoitotyö 5    
         
                 
           
Gerontologinen hoitotyö 5  
         
               
             
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
         
               
             
Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelu 5  
       
             
           
Kliininen harjoittelu
                                                 
Kliininen harjoittelu 1 15  
         
               
             
Kliininen harjoittelu 2 15    
         
                 
           
Perhe- ja yhteisöhoitotyö
                                                 
Äitiys- ja perhehoitotyö 5    
           
                 
       
Yhteisöhoitotyö ja kotisairaanhoito 5    
           
                 
       
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15    
           
                 
       
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                                 
Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen 5    
           
                 
       
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
316064150312733273751003282716.516.52718.518.55550
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 70 op)
70                                                  
Ensihoidon asiantuntijuuden perusteet
                                                 
Ensihoidon perusteet 10      
           
                   
     
Ensihoidon palvelujärjestelmä 5      
           
                   
     
Ensihoidon päivystys-, anestesia- ja tehohoitotyö 5      
           
                   
     
Ensihoidon perusteet -harjoittelu
                                                 
Ensihoidon perusteet -harjoittelu 10      
           
                   
     
Ensihoidon asiantuntijuus
                                                 
Ensihoidon erityisasiantuntijuus 5      
             
                   
 
Ensihoitolääketiede 5      
             
                   
 
Ensihoidon asiantuntijuus -harjoittelu
                                                 
Ensihoidon vaativa asiantuntijuus -harjoittelu 10      
             
                   
 
Ensihoidon erityisasiantuntijuus -harjoittelu 10      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Asiakkaan kohtaaminen
0                                                  
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                  
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                  
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                  
Digitalisaatio-opinnot
0                                                  
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Hyvinvointiteknologia
0                                                  
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                  
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                  
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                  
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                  
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                  
Venäjä 1 5                                                  
Venäjä 2 5                                                  
Venäjä 3 5                                                  
Venäjä 4 5                                                  
Venäjää työelämässä 5                                                  
Venäjän kielen rakenteet 5                                                  
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Espanja 1 5                                                  
Espanja 2 5                                                  
Espanja 3 5                                                  
Espanja 4 5                                                  
Espanjaa työelämässä 5                                                  
Saksa 1 5                                                  
Saksa 2 5                                                  
Saksa 3 5                                                  
Saksa 4 5                                                  
Saksaa työelämässä 5                                                  
Saksan kertauskurssi 5                                                  
Italia 1 5                                                  
Italia 2 5                                                  
Ranska 1 5                                                  
Ranska 2 5                                                  
Ruotsin tehovalmennus 3                                                  
Hallintoruotsi 2                                                  
Lär dig mera svenska! 5                                                  
Suomen alkeet 2                                                  
Finnish for Beginners 5                                                  
Suomi 1 5                                                  
Suomi 2 5                                                  
Suomi 3 5                                                  
Suomi 4 5                                                  
Suomea venäjää puhuville 2                                                  
Suomen tehovalmennus 1 1