OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAKOULUTUS > ENSIHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Ensihoitaja, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
175                                                  
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                                 
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
     
   
 
         
     
Tiedonhallinta 5
       
             
                     
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
       
             
                     
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
       
             
                     
Potilasturvallisuus ja lääkehoito 5
       
             
                     
Hoitotyön ammatilliset perusteet -harjoittelu
                                                 
Prekliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 4
       
             
                     
Kliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 6
       
             
                   
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                 
Viestintätaidot 5
       
             
                     
Ammattienglanti 5  
       
               
                 
Ammattiruotsi 5  
         
               
             
Terveyden edistäminen
                                                 
Terveyden edistämisen perusteet 5  
       
               
                 
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5  
       
               
                 
Kliininen hoitotyö I
                                                 
Sisätautien hoitotyö 5  
       
               
                 
Kirurginen ja perioperatatiivinen hoitotyö 5  
         
               
             
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
               
                 
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 5  
         
               
               
Kliininen harjoittelu I
                                                 
Prekliininen harjoittelu 1 5  
       
             
             
Kliininen harjoittelu 1 25  
       
             
 
           
Kliininen hoitotyö II
                                                 
Akuutti - ja tehohoitotyö 5    
         
                 
           
Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö 5    
           
                 
       
Lasten- ja nuorten hoitotyö 5    
           
                 
         
Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 5    
           
                 
         
Kliininen harjoittelu II
                                                 
Prekliininen harjoittelu 2 5    
         
               
       
Kliininen harjoittelu 2 15    
         
               
       
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                                 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                 
           
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 5      
           
                   
     
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
                 
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
       
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                   
     
3761651203728.532.532331200572671.539.819.86636.526.527555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
65                                                  
Ensihoidon perusosaaminen
                                                 
Ensihoidon perusteet 5      
           
                   
     
Ensihoidon perusteet harjoittelu 10      
           
                   
     
Ensihoidon syventävä osaaminen
                                                 
Ensihoidon kehittynyt osaaminen 10      
             
                   
   
Ensihoitolääketiede ja farmakologia 5      
             
                   
   
Ensihoidon syventävä harjoittelu 10      
             
                   
   
Ensihoidon erityisosaaminen
                                                 
Vaativa ensihoito 5        
             
                     
Ensihoidon johtaminen ja viranomaisyhteistyö 5        
             
                     
Ensihoidon erityisosaamisen harjoittelu 10        
             
                     
Harjoittelu
                                                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Digitalisaatio-opinnot
0                                                  
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                  
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                  
Venäjä-opinnot
0                                                  
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                  
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                  
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                  
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                  
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                  
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                  
Russian Business Culture 3                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                  
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                  
Promoottori 5                                                  
Taidegrafiikka 5                                                  
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                  
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                  
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                  
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                  
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Ympäristöliiketoiminta 5                                                  
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                  
Kivunhoito 5                                                  
Haavahoito 3                                                  
Väkivaltatyö 5                                                  
Raskausajan diabetes 3                                                  
Gerontologinen hoitotyö 5                                                  
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                                  
Hygieniapassi 2                                                  
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                                  
Logistiikan perusmatematiikka 5                                                  
Liikunta 1 2                                                  
Rokotusosaamisen perusteet 2                                                  
Matematiikan tehovalmennus 1                                                  
Lapin vaellus 5                                                  
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                                                  
Design project 5