OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Ympäristöteknologia, päivätoteutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                                 
Ympäristöteknologian opintojen alkuun
                                                 
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
       
             
                   
Viestintätaidot 5
       
             
                   
Kiertotalous 5
       
             
                   
Insinöörimatematiikka 1 5  
       
               
                 
Digiosaaminen 5  
       
               
                 
Työelämälähtöinen projektityö 5  
       
               
                 
Työelämäosaaminen
                                                 
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
   
   
   
     
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
       
             
                   
Projektiosaaminen 5
       
             
                   
Elinympäristön tutkimus
                                                 
Mikrobiologia 5  
       
               
                 
Orgaaninen kemia ja kemikaaliturvallisuus 5  
       
               
                 
Näytteenoton perusteet 5  
       
               
                 
Menetelmäosaaminen
                                                 
Tutkimusmenetelmät ja raportointi 5    
         
                 
           
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 5    
         
                 
           
Ammattienglanti 5  
         
               
             
Syventävät luonnontieteelliset opinnot
                                                 
Insinöörimatematiikka 2 5  
         
               
             
Fysiikka 2 5  
         
               
             
Veden hankinta ja käsittelymenetelmät 5  
         
               
             
Johdatus ammattiopintoihin
                                                 
Ympäristöseurannan perusteet 5    
         
                 
           
Elintarvikeosaamisen perusteet 5  
         
               
             
Asumisterveyden perusteet 5    
         
                 
           
Ympäristöterveyden perusteet 5  
         
               
             
Hallintomenettely ja juridiikka 5    
         
                 
           
Ammattiruotsi 5    
         
                 
           
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 15  
         
               
             
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
27763111527314531065513.513.53122.522.5310062.52.55
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                 
Asumisterveys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sisäilman biologiset epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 5    
           
                 
       
Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 5    
           
                 
       
Sisäilman kemialliset epäpuhtaudet 5    
           
                 
       
Sisäilmasto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sisäilmaprojekti 5      
           
                   
     
Rakennetekniikka 5      
           
                   
     
Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5      
           
                   
     
Elintarviketietous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Elintarviketurvallisuus 5    
           
                 
       
Elintarvikevalvonta 5    
           
                 
       
Elintarviketeknologia 5    
           
                 
       
Ympäristöterveys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Terveydensuojelu 5      
           
                   
     
Talous- ja uimavedet 5      
           
                   
     
Elinympäristön turvallisuus 5      
           
                   
     
Ympäristönseuranta 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Ympäristönäytteenotto 5    
           
                 
       
Ympäristökemia ja analytiikka 5    
           
                 
       
Environmental modelling 5    
           
                 
       
Ympäristönseuranta 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Air pollution 5      
           
                   
     
Paikkatieto ja kaukokartoitus 5      
           
                   
     
Jätehuolto ja pilaantuneet maat 5      
           
                   
     
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 15  
         
               
             
+ Digitalisaatio-opinnot
                                                 
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                                 
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                  
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                  
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                  
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
+ Hyvinvointiteknologia
                                                 
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                  
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                  
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                  
+ Venäjä-opinnot
                                                 
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                  
Russia beyond the headlines 5                                                  
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                  
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                  
Terveysalan venäjä 5                                                  
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                  
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                  
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                  
Russian Business Culture 3                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                  
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Promoottori 5                                                  
Finnish for Beginners 5                                                  
Muotoilijaksi 2                                                  
Taidegrafiikka 5                                                  
Johdatus talousmatematiikkaan 3