OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Ympäristöteknologia, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
<
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
180                                                  
Työelämäosaaminen 1
                                                 
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
   
     
Viestintätaidot 5
       
             
                   
Digiosaaminen 5
       
             
                   
Ympäristöosaaminen
                                                 
Kiertotalous 5
       
             
                   
Mikrobiologia 5
       
             
                   
Ympäristönäytteenoton perusteet 5
       
             
                   
Luonnontieteelliset perusopinnot
                                                 
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5  
       
               
                 
Talotekniikan perusteet 5  
       
               
                 
Insinöörin matematiikka 1 5  
       
               
                 
Ympäristöterveys 1
                                                 
Ympäristöterveyden perusteet 5  
       
               
                 
Elintarvikeosaamisen perusteet 5  
       
               
                 
Talous- ja uimavedet 5  
       
               
                 
Syventävät luonnontieteelliset opinnot
                                                 
Fysiikka 2 5  
         
               
             
Orgaaninen kemia ja kemikaaliturvallisuus 5  
         
               
             
Insinöörin matematiikka 2 5  
         
               
             
Asumisterveys
                                                 
Asumisterveyden perusteet 5  
         
               
             
Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 5  
         
               
             
Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 5  
         
               
             
Työelämäosaaminen 2
                                                 
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
         
                 
           
Ammattienglanti 5    
         
                 
           
Työelämälähtöinen projektityö 5    
         
                 
           
Ympäristönseuranta
                                                 
Ympäristöseurannan perusteet 5    
         
                 
           
Ympäristönäytteenotto 5    
         
                 
           
Ympäristökemia ja analytiikka 5    
         
                 
           
Menetelmäosaaminen
                                                 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
       
Ympäristömallintaminen 5    
           
                 
       
Veden hankinta ja käsittelymenetelmät 5    
           
                 
       
Työelämäosaaminen 3
                                                 
Hallintomenettely ja juridiikka 5    
           
                 
       
Elintarviketurvallisuus 5    
           
                 
       
Ammattiruotsi 5    
           
                 
       
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 5
       
             
                   
Harjoittelu 2 10  
         
               
             
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
32716665323140313515516163120203117.517.512.52.55
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
60                                                  
Sisäilmasto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sisäilmaprojekti 5      
           
                   
     
Rakennetekniikka 5      
           
                   
     
Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5      
           
                   
     
Ympäristöterveys 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Terveydensuojelu 5      
           
                   
     
Elintarvikevalvonta 5      
           
                   
     
Elintarviketeknologia 5      
           
                   
     
Ympäristönseuranta 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Air pollution 5      
           
                   
     
Paikkatieto ja kaukokartoitus 5      
           
                   
     
Jätehuolto ja pilaantuneet maat 5      
           
                   
     
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 3 10    
           
                 
       
Harjoittelu 4 5      
             
                   
 
International studies
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Digitalisaatio-opinnot
0                                                  
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                  
Venäjä-opinnot
0                                                  
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                  
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                  
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                  
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                  
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                  
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                  
Russian Business Culture 3                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                  
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                  
Promoottori 5                                                  
Taidegrafiikka 5                                                  
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                  
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                  
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                  
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                  
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Ympäristöliiketoiminta 5                                                  
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                  
Kivunhoito 5                                                  
Haavahoito 3                                                  
Väkivaltatyö 5