OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > JALKATERAPEUTTIKOULUTUS > JALKATERAPEUTTI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Jalkaterapeutti, päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Jalkaterapian ammatilliset perusteet
                                           
Ihmisen kasvu ja kehitys eri ikävaiheissa 5
     
           
                   
Jalkaterveyden perusteet 5
     
           
                   
English for health care 5
     
           
                   
Ammatillinen kasvu 5
 
   
 
     
Terveyden ja hyvinvoinnin arviointi ja edistäminen
                                           
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
     
           
                   
Suomen kieli ja viestintä 5
 
   
   
     
     
Kliininen ja tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia II
                                           
Kliininen jalkaterapia II 5  
       
             
           
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia II 5  
       
             
           
Projektiosaaminen 5  
     
           
           
Jalkaterapeuttinen tutkiminen ja arviointi
                                           
Biomekaniikan perusteet ja tutkiminen 5  
     
             
               
Palpaatio ja toiminnallinen harjoittelu 5  
     
             
               
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5
     
           
                 
Kliininen ja tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia I
                                           
Kliininen jalkaterapia I 5  
     
             
               
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia I 5  
     
             
               
Jalkaterapian syventävät menetelmät
                                           
High risk foot 5    
       
               
         
Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5    
       
               
         
Työelämätaidot
                                           
Tutkimus ja kehittämistyön menetelmät 5    
         
               
     
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5    
         
               
     
Svenska för hälsovård 5      
         
                 
   
Harjoittelu
                                           
Jalkaterapeuttinen harjoittelu I 5
     
           
                   
Jalkaterapeuttinen harjoittelu II 5
     
           
                   
Jalkaterapeuttinen harjoittelu III 5  
     
             
               
Jalkaterapeuttinen harjoittelu IV 5  
       
             
           
Jalkaterapeuttinen harjoittelu V 5  
       
             
           
Toiminnallinen harjoittelu 5    
       
               
         
Jalkaterapeuttinen harjoittelu työelämässä I 10    
       
               
         
Jalkaterapeuttinen harjoittelu työelämässä II 10    
         
               
     
Jalkaterapeuttinen harjoittelu VI 5    
         
               
     
Syventävä jalkaterapeuttinen harjoittelu I 7.5                                            
Syventävä jalkaterapeuttinen harjoittelu II 7.5      
           
                 
Innovaatio projekti -suunnnittelu, toteutus, markkinointi 5    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön idea 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön suunnitelma 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön esitys ja kypsyysnäyte 5      
           
                 
39535728.539292426311513.534.54.52912122615.515.5156.86.8
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 25 op)
                                           
Innovaatiotoiminta jalkaterapiassa, terveys- ja kuntotusalalla
                                           
Hyvinvointiteknologia 5    
         
               
     
Innovaation johtaminen ja visiointi 5    
         
               
     
Hyvinvointialan yrittäjyys ja johtaminen
                                           
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5    
         
               
     
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5    
         
               
     
Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
                                           
Organisaation tietojärjestelmät 5    
         
               
     
Digitaalisen tiedon hallinta 5    
         
               
     
Digitaalisten palvelujen kehittäminen 5    
         
               
     
Venäjä-opinnot
                                           
Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5    
         
               
     
Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5    
         
               
     
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5    
         
               
     
Yrittäjyysopinnot
                                           
Liiketoimintasuunnitelma 5    
         
               
     
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5    
         
               
     
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5    
         
               
     
Innovaatio-opinnot
                                           
Konseptointi ja tuotteistaminen 5    
         
               
     
Innovaatiojohtaminen 5    
         
               
     
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5    
         
               
     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Englannin tehovalmennus 3
     
           
                   
Ruotsin tehovalmennus 3  
       
             
           
Dipra 5  
       
             
           
Health Promotion Skills 5  
       
             
           
Ensiapu I ja II 2
   
         
             
4138014013080013.50.506.56.50404000.50.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 39535728.539292426311513.534.54.52912122615.515.5156.86.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.