OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > JALKATERAPEUTTIKOULUTUS > JALKATERAPEUTTI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Jalkaterapeutti, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Jalkaterapian ammatilliset perusteet
                                           
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
     
           
                 
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Jalkaterveyden perusteet 5
     
           
                 
Jalkaterapeuttinen harjoittelu I 5
     
           
                 
Terveyttä edistävä jalkaterapia
                                           
Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5  
     
             
               
Ammattienglanti 5  
     
             
               
Preventiivinen jalkaterapia 5  
     
             
               
Jalkaterapeuttinen harjoittelu II 10  
     
             
               
Jalkaterapeuttinen tutkiminen ja arviointi
                                           
Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5  
       
             
           
Erityisryhmien jalkaterapia 5  
       
             
           
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia 5  
       
             
           
Biomekaaninen tutkiminen 5  
       
             
           
Jalkaterapeuttinen harjoittelu III 10  
       
             
           
Jalkaterapian erityisosaaminen
                                           
Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5    
       
               
         
Korkean riskin asiakkaat jalkaterapiassa 5    
       
               
         
Jalkaterapeuttinen harjoittelu IV 5    
       
               
         
Työelämäharjoittelu I 10    
       
               
         
Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
                                           
Terveysalan tutkimus ja kehittäminen 5    
         
               
     
Jalkaterapeuttinen harjoittelu V 10    
         
               
     
Työelämäharjoittelu II 10    
         
               
     
Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
                                           
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5      
         
                 
   
Ammattiruotsi 5      
         
                 
   
Työelämäharjoittelu III 5      
         
                 
   
Jalkaterapeutin työelämäosaaminen
                                           
Ammatillinen kasvu 5      
           
                 
Työelämäharjoittelu IV 10      
           
                 
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
30555540302530253020201515251515251515201010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                           
Monialainen syventäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Liikkujan ravitsemus 5      
         
                 
   
Kuntoutuksen innovaatioprojekti 5      
         
                 
   
Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5      
         
                 
   
Jalkaterapian syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Jalkahaavan hoito ja keventäminen 5      
         
                 
   
Urheilujalkaterapia 5      
         
                 
   
Lasten ja nuorten jalkaterapia 5      
         
                 
   
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
+ Digitalisaatio-opinnot
                                           
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                           
Ideasta innovaatioon 5                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
+ Venäjä-opinnot
                                           
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Russia beyond the headlines 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Terveysalan venäjä 5                                            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                            
+ Hyvinvointiteknologia
                                           
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                            
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                            
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                            
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                           
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                            
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                            
Kriisi- ja katastrofityö 5                                            
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                           
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
SPSS virtuaaliklinikka 3                                            
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                           
Venäjä 1 5                                            
Venäjä 2 5                                            
Venäjä 3 5                                            
Venäjä 4 5                                            
Venäjää työelämässä 5                                            
Venäjän kielen rakenteet 5                                            
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Espanja 1 5                                            
Espanja 2 5                                            
Espanja 3 5                                            
Espanja 4 5                                            
Espanjaa työelämässä 5                                            
Saksa 1 5                                            
Saksa 2 5                                            
Saksa 3 5                                            
Saksa 4 5                                            
Saksaa työelämässä 5                                            
Saksan kertauskurssi 5                                            
Italia 1 5                                            
Italia 2 5                                            
Ranska 1 5                                            
Ranska 2 5                                            
Ruotsin tehovalmennus 3                                            
Hallintoruotsi 2                                            
Lär dig mera svenska! 5                                            
Suomen alkeet 2                                            
Finnish for Beginners 5                                            
Suomi 1 5                                            
Suomi 2 5                                            
Suomi 3 5                                            
Suomi 4 5                                            
Suomea venäjää puhuville 2                                            
Suomen tehovalmennus 1 1                                            
Suomen tehovalmennus 2 1