OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Valmiuksia työelämään
                                           
Ammatillinen kasvu 5
 
   
     
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
     
           
                   
Viestintätaidot 5
     
           
                   
English for hospitality services 5
   
         
               
Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana ja asiakkaan kohtaaminen
                                           
Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5
     
           
                   
Asiakas palvelujen keskiössä 5
     
           
                   
Kestävyys, laatu ja turvallisuus 5
     
           
                   
Kotimaiset ja kansainväliset matkakohteet ja majoituspalvelut
                                           
Destination Finland 5  
     
             
               
Kansainväliset matkakohteet 5  
     
             
               
Majoituspalvelut 5  
     
             
               
Ruoka- ja ravintolapalvelujen perusteet
                                           
Elintarvikkeet ja ruoanvalmistuksen perusteet 5  
     
             
               
Elintarvikehygienia ja puhtaanapito 5  
     
             
               
Juomat ja lainsäädäntö 5  
     
             
               
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
                                           
Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen 5  
       
             
           
Palveluyrityksen talous 5  
       
             
           
Palveluyrityksen markkinointi ja myynti 5  
       
             
           
Elämys- ja palveluliiketoiminnan kehittäminen
                                           
Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet 5    
       
               
         
Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu 5    
       
               
         
Projektiosaaminen 5    
       
               
         
Johtamis- ja kehittämisosaaminen
                                           
Johtaminen ja esimiestyö 5      
         
                 
   
Svenska för turism och service 5      
         
                 
   
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 5      
         
                 
   
Harjoittelu
                                           
Harjoittelu, ydinosaaminen 15  
   
 
         
   
         
Harjoittelu, täydentävä osaaminen 15    
       
 
           
 
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
28.554.5373528.538.5162611201526.81.838.588265.55.5207.57.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 55 op)
                                           
Elämyksellisten matkailupalveluiden tuottaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Retki- ja ohjelmapalvelutuotanto 5  
       
             
           
Matkailun riskit 5  
       
             
           
Matkailutuotepaketointi 5  
       
             
           
Ruokapalvelujen tuottaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Ammattimainen ruokatuotanto 5  
       
             
           
Ravitsemus ja erityisruokavaliot 5  
       
             
           
Laitetekniiikka palvelualoilla 5  
       
             
           
Hospitality management in international context
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Seasonality and tourism planning 5    
         
               
     
Hospitality management 5    
         
               
     
International marketing 5    
         
               
     
Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Ruoka- ja ravintolapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 5      
         
                 
   
Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen ja laatu 5      
         
                 
   
Customer-orientated nutrition 5      
         
                 
   
Majoitus- ja tilapalvelut
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Kokous- ja tapahtumapalvelut 5    
       
               
         
Majoitus- ja tilapalvelujen tuottaminen ja johtaminen 5    
       
               
         
Ohjatut projektit 5    
       
               
         
Innovative culinary tourism
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Design of food products and services 5    
       
               
         
Gastronomia 5    
       
               
         
Harmony of food and beverages 5    
       
               
         
Tapahtumatuotanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Tapahtumatuotannon perusteet 5    
         
               
     
Tekijänoikeudet ja sopimukset 5    
         
               
     
Event marketing 5    
         
               
     
Venäjä-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5                                            
Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5                                            
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                            
Yrittäjyysopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5                                            
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5                                            
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Englannin tehovalmennus 3
     
           
                   
Ruotsin tehovalmennus 3  
       
             
           
33360153033303015030016.516.53015151500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 28.554.5373528.538.5162611201526.81.838.588265.55.5207.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.