OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Valmiuksia työelämään
                                           
Ammatillinen kasvu 5
 
 
     
 
         
Tietojenkäsittely organisaatioissa 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Projektiosaaminen 5
     
           
                 
Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana
                                           
Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5
     
           
                 
Asiakas palvelujen keskiössä 5
     
           
                 
Kestävyys, laatu ja turvallisuus 5
     
           
                 
Matkailupalvelut
                                           
Ammattienglanti 5  
     
             
               
Kotimaiset ja kansainväliset matkakohteet 5  
     
             
               
Majoituspalvelut 5  
     
             
               
Ruoka- ja ravintolapalvelut
                                           
Ruokapalvelut 5  
     
             
               
Ruokaturvallisuus 5  
     
             
               
Juomat ja lainsäädäntö 5  
     
             
               
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
                                           
Kustannus- ja kannattavuuslaskenta 5  
       
             
           
Palveluyrityksen talous 5  
       
             
           
Palveluyrityksen markkinointi ja myynti 5  
       
             
           
Palveluliiketoiminnan kehittäminen
                                           
Tutkimus- ja kehitystyön perusteet 5  
       
             
           
Asiakaslähtöinen tuotteistaminen 5  
       
             
           
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Johtamisosaaminen
                                           
Johtaminen ja esimiestyö 5    
       
               
         
Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet 5    
       
               
         
Palveluyrityksen henkilöstöhallinto 5    
       
               
         
Harjoittelu
                                           
Harjoittelu 1 15
     
           
                 
Harjoittelu 2 15  
       
             
           
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
               
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
         
                 
   
477726547304716105023.523.53023.523.51655500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 55 op)
                                           
Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Seasonality and tourism planning 5    
       
               
         
Matkailutuotepaketointi 5    
       
               
         
Event management 5    
       
               
         
Hyvinvointia matkailusta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Matkailu osana hyvinvointialaa 5  
       
             
           
Luonto ja liikunta hyvinvoinnin lähteenä 5  
       
             
           
Ruoka ja ravitsemus osana hyvinvointia 5  
       
             
           
Hospitality management in international context
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Tourism risk management 5    
         
               
     
Hospitality management 5    
         
               
     
International marketing 5    
         
               
     
Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Ruoka- ja ravintolapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 5    
         
               
     
Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen ja esimiestyö 5    
         
               
     
Teknologiaa palvelualoilla 5    
         
               
     
Majoitus- ja tilapalveluiden johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Kokouspalveluiden tuottaminen ja johtaminen 5      
         
                 
   
Majoitus- ja tilapalvelujen tuottaminen ja johtaminen 5      
         
                 
   
Developing hospitality services 5      
         
                 
   
VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
+ Digitalisaatio-opinnot
                                           
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                           
Ideasta innovaatioon 5                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
+ Venäjä-opinnot
                                           
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Russia beyond the headlines 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Terveysalan venäjä 5                                            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                            
+ Hyvinvointiteknologia
                                           
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                            
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                            
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                            
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                           
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                            
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                            
Kriisi- ja katastrofityö 5                                            
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                           
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
SPSS virtuaaliklinikka 3                                            
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                           
Venäjä 1 5                                            
Venäjä 2 5                                            
Venäjä 3 5                                            
Venäjä 4 5                                            
Venäjää työelämässä 5                                            
Venäjän kielen rakenteet 5                                            
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Espanja 1 5                                            
Espanja 2 5                                            
Espanja 3 5                                            
Espanja 4 5                                            
Espanjaa työelämässä 5                                            
Saksa 1 5                                            
Saksa 2 5                                            
Saksa 3 5                                            
Saksa 4 5                                            
Saksaa työelämässä 5                                            
Saksan kertauskurssi 5                                            
Italia 1 5                                            
Italia 2 5                                            
Ranska 1 5                                            
Ranska 2 5                                            
Ruotsin tehovalmennus 3