OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Hoitotyön ammatilliset perusteet 1
                                         
Ammatillinen kasvu 5
   
     
       
Suomen kieli ja viestintä 5
   
   
     
     
       
English for health care 5
     
         
             
Svenska för hälsovård 5  
       
           
       
Hoitotyön ammatilliset perusteet 2
                                         
Hoitotyön perusteet 5
     
           
                 
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                 
Mikrobiologia, patologia ja tarttuvat taudit 5
       
           
             
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
                                         
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
     
         
             
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5
       
           
             
Lääkehoito ja farmakologia 5
     
           
                 
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                         
Sisätautien hoitotyö 10  
       
             
           
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
             
           
Gerontologinen, mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                         
Gerontologinen hoitotyö 5  
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
       
Perheen ja yhteisön hoitotyö
                                         
Yhteisöhoitotyö ja kotihoito 5    
         
               
     
Perheen hoitotyö 10    
         
               
     
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                         
Terveysalan tutkimus ja kehittäminen 5    
         
               
     
Sairaanhoitajan kehittyvä asiantuntijuus
                                         
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5    
           
               
 
Harjoittelu
                                         
Hoitotyön perusteet, harjoittelu 10
     
           
                 
Perushoito ja ohjaaminen, harjoittelu 5
       
           
             
Projektiopinnot 5
       
           
             
Sisätauti- ja kirurgisen hoitotyön harjoittelu 15  
       
             
           
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 5  
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
             
       
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 10    
         
               
     
Vaihtoehtoinen harjoittelu 15      
           
                 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
59654520322734313510203213.513.53415.515.5355520
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                         
Akuuttihoitotyö 5    
           
               
 
Lasten ja nuorten psykiatrinen hoitotyö 5    
           
               
 
Hoitotyö perusterveydenhuollossa 5    
           
               
 
Monialainen terveyden edistäminen 5    
           
               
 
Venäjä-opinnot
                                         
Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5                                          
Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5                                          
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Yrittäjyysopinnot
                                         
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5                                          
Innovaatio-opinnot
                                         
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5                                          
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Kliiniset taitopajat 5    
           
               
 
Vuorovaikutukselliset lähestymistavat 5    
           
               
 
Luontolähtöisen toiminnan perusteet sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
               
 
Luontolähtöisen toiminnan menetelmät sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
               
 
Englannin tehovalmennus 3
     
           
                 
Ruotsin tehovalmennus 3
       
           
             
Lääkelaskut 0                                          
604003300040031.51.5000020200
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59654520322734313510203213.513.53415.515.5355520

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.