OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Hoitotyön ammatilliset perusteet 1
                                         
Ammatillinen kasvu 5
   
 
     
 
       
Suomen kieli ja viestintä 5
 
 
     
   
         
     
English for health care 5
     
         
             
Svenska för hälsovård 5  
       
           
     
Hoitotyön ammatilliset perusteet 2
                                         
Hoitotyön perusteet 5
     
           
                 
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                 
Mikrobiologia, patologia ja tarttuvat taudit 5
     
           
                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
                                         
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
     
         
             
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5
       
           
             
Lääkehoito ja farmakologia 5
       
           
             
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                         
Sisätautien hoitotyö 10  
       
             
           
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
             
           
Gerontologinen, mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                         
Gerontologinen hoitotyö 5  
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
       
Perheen ja yhteisön hoitotyö
                                         
Yhteisöhoitotyö ja kotihoito 5    
         
               
     
Perheen hoitotyö 10    
         
               
     
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                         
Terveysalan tutkimus ja kehittäminen 5    
           
               
 
Sairaanhoitajan kehittyvä asiantuntijuus
                                         
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5      
           
                 
Harjoittelu
                                         
Hoitotyön perusteet, harjoittelu 10
     
           
                 
Perushoito ja ohjaaminen, harjoittelu 5
       
           
             
Projektiopinnot 5
       
           
             
Sisätauti- ja kirurgisen hoitotyön harjoittelu 15  
       
             
           
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 5  
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
             
       
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 10    
         
               
     
Vaihtoehtoinen harjoittelu 15      
           
                 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
               
 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
6060452532283030301525321414301515307.57.525
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                         
Akuuttihoitotyö 5    
           
               
 
Lasten ja nuorten psykiatrinen hoitotyö 5    
           
               
 
Hoitotyö perusterveydenhuollossa 5                                          
Monialainen terveyden edistäminen 5                                          
Venäjä-opinnot
                                         
Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5    
           
               
 
Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5      
           
                 
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5    
           
               
 
Yrittäjyysopinnot
                                         
Liiketoimintasuunnitelma 5  
       
             
           
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5  
       
             
           
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5  
       
             
           
Innovaatio-opinnot
                                         
Konseptointi ja tuotteistaminen 5  
         
             
       
Innovaatiojohtaminen 5    
         
               
     
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5  
         
             
       
Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
                                         
Organisaation tietojärjestelmät 5      
           
                 
Digitaalisen tiedon hallinta 5    
           
               
 
Digitaalisten palvelujen kehittäminen 5      
           
                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Health Promotion Skills 5                                          
Luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen 5                                          
Kivunhoito 5                                          
Kliiniset taitopajat 5                                          
Vuorovaikutukselliset lähestymistavat 5                                          
Palliatiivinen hoito hoitotyössä 5                                          
Ravitsemus potilastyössä 5                                          
Haavahoito 3                                          
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5                                          
Infektioiden torjunta hoitotyössä I 3                                          
Infektioiden torjunta hoitotyössä II 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Englannin tehovalmennus 3
     
           
                 
Ruotsin tehovalmennus 3  
       
             
           
Tietotekniikan tehovalmennus 3
     
           
                 
Tehostettu matematiikka 2
     
           
                 
8283015801810525158001855512.512.515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060452532283030301525321414301515307.57.525

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.