OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Työelämävalmiudet
                                         
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
           
                 
Ammatillinen kehittyminen 1  
       
             
           
Työelämään verkostoituminen 1    
         
               
     
Valmiina työelämään 1    
           
               
 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
         
             
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
               
     
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5    
           
               
 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Ammatillinen viestintä 5
     
           
                 
Sosiaali- ja terveysalan ruotsi 5  
         
             
       
Sosiaali- ja terveysalan englanti 5
       
           
             
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                         
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                 
Hoitotyön turvallisuus 5
     
           
                 
Hoitotaitojen lähtökohdat 5
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet -harjoittelu 10
     
         
             
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
                                         
Hoitotyön asiakkuus 5
     
           
                 
Hoitotyön toimintaympäristö 5
       
           
             
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5
       
           
             
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                         
Sisätautihoitotyö 5
       
           
             
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5
       
           
             
Akuutti- ja tehohoitotyö 5
       
           
             
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 15
     
         
           
Gerontologinen sekä mielenterveys- ja päihdetyö
                                         
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
             
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
             
           
Gerontologinen sekä mielenterveys- ja päihdetyö -harjoittelu 15  
       
           
       
Perhe- ja yhteisöhoitotyö
                                         
Äitiys- ja perhehoitotyö 5  
         
             
       
Yhteisöhoitotyö 5  
         
             
       
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15  
       
           
     
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
             
       
Yrittäjyys ja johtaminen 5    
         
               
     
70662903139264023603119.519.526202023330
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                         
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittyminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Asiantuntijuuden kehittyminen: Akuuttihoitotyö
                                         
Päivystys- ja tehohoitotyö 5                                          
Perioperatiivinen ja kirurginen hoitotyö 5                                          
Lasten ja nuorten hoitotyö 5                                          
Asiantuntijuuden kehittyminen: Kansanterveystyö
                                         
Potilaan kliinisen tilan tutkiminen 5    
           
               
 
Hoitotyö kansansairauksissa 5    
           
               
 
Opettaminen ja ohjaaminen vastaanottotyössä 5    
           
               
 
Asiantuntijuuden kehittyminen: Mielenterveystyö
                                         
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (verkkokurssi) 5                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Asiantuntijuuden kehittyminen: Monialainen syventäminen
                                         
Liikkujan ravitsemus 5                                          
Monialainen yhteistyö toimintakyvyn edistämiseksi 5                                          
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5                                          
Asiantuntijuuden kehittyminen: Harjoittelu
                                         
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu 15    
         
             
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Valinnaiset opinnot
                                         
Orientation to Student Exchange 3                                          
Englannin valmentava kurssi 5
     
           
                 
Ruotsin valmentava kurssi 5  
       
             
           
Lääkematematiikan valmentavat opinnot 2
     
           
                 
Siirtoergonomia ja turvallisuus -harjoittelu 5                                          
Ohjaus hoitotyössä -harjoittelu 5                                          
Valinnainen harjoittelu 5    
           
               
 
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                         
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
+ Venäjä-opinnot
                                         
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                         
752510705002510700500012.512.510
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70662903139264023603119.519.526202023330

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.