OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                           
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
   
Tiedonhallinta 5
     
           
                 
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                 
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
           
                 
Potilasturvallisuus ja lääkehoito 5
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu
                                           
Prekliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 4
     
           
                 
Kliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 6  
     
             
               
Kieli- ja viestintäopinnot
                                           
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattienglanti 5  
     
             
               
Ammattiruotsi 5    
       
               
         
Terveyden edistäminen
                                           
Terveyden edistämisen perusteet 5  
     
             
               
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5  
     
             
               
Kliininen hoitotyö I
                                           
Sisätautien hoitotyö 5  
     
             
               
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5    
       
               
         
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
             
           
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 5  
       
             
           
Kliininen harjoittelu I
                                           
Prekliininen harjoittelu 1 5  
   
         
         
Kliininen harjoittelu 1 25  
     
           
         
Kliininen hoitotyö II
                                           
Akuutti - ja tehohoitotyö 5      
         
                 
   
Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö 5    
       
               
         
Lasten- ja nuorten hoitotyö 5    
         
               
     
Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 5    
         
               
     
Kliininen harjoittelu II
                                           
Prekliininen harjoittelu 2 5    
     
           
   
Kliininen harjoittelu 2 15    
       
             
   
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
     
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 5    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
 
31555927.53128272930252.515.515.52813.513.5291515252.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 35 op)
                                           
Sairaanhoitajana akuuttihoitotyössä
                                           
Päivystys- ja tehohoitotyö 5      
         
                 
   
Leikkaus- ja anestesiahoitotyö 5      
           
                 
 
Syventävä sisätautien hoitotyö 5      
           
                 
 
Sairaanhoitajana vastaanottotyössä
                                           
Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta 5      
         
                 
   
Potilaan kliinisen tilan tutkiminen 5      
           
                 
 
Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä 5      
           
                 
 
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
                                           
Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö 5      
         
                 
   
Kriisityö 5      
           
                 
 
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5      
           
                 
 
Monialainen syventäminen
                                           
eHealth - Tulevaisuuden sairaanhoitajan työssä 5      
         
                 
   
Projekti työelämän kehittämisessä 5      
           
                 
 
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5      
         
                 
   
Täydentävä harjoittelu
                                           
Täydentävä kliininen harjoittelu 15      
           
                 
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 5 op)
                                           
+ Digitalisaatio-opinnot
                                           
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                           
+ Venäjä-opinnot
                                           
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                           
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                           
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                           
00087.5000004047.5000000004047.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31555927.53128272930252.515.515.52813.513.5291515252.50

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.