OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS > SOSIONOMI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sosionomi, päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Tietoperusta ja työorientaatio
                                         
Ihminen yhteisössään 5
     
           
                 
Sosiaalialan työn lähtökohdat 5
     
           
                 
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
     
           
                 
Sosiaaliturvan perusteet 5
     
           
                 
Ammatillinen viestintäosaaminen
                                         
Viestintätaidot 5
 
 
     
   
         
     
Sosiaalialan englanti 5
     
         
           
Sosiaalialan ruotsi 5  
       
             
           
Ammatillinen vuorovaikutus
                                         
Ammatillinen kasvu 5
 
   
 
 
     
 
 
Asiakastyön perusteet 5
     
           
                 
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
       
           
             
Ryhmien ohjaus 5
       
           
             
Ilmaisukasvatus 5
       
           
             
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä
                                         
Lastensuojelu ja perhetyö 5  
       
             
           
Varhaiskasvatus 5  
       
             
           
Erityiskasvatus 5  
       
             
           
Ohjaus kuntouttavassa työssä
                                         
Mielenterveystyö 5  
         
             
       
Päihdetyö 5  
         
             
       
Vammaistyö 5  
         
             
       
Seniori- ja vanhustyö 5  
         
             
       
Kehittämisosaaminen
                                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja projektiosaaminen 10    
         
               
     
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 5    
           
               
 
Sosiaalipalveluiden tuottaminen ja palveluinnovaatiot 5    
           
               
 
Harjoittelu
                                         
Asiakastyön perusteet -harjoittelu 10
       
           
             
Kasvatus ja ohjaus -harjoittelu 10  
       
             
           
Sosiaalinen tuki ja kuntoutus -harjoittelu 10  
         
             
       
Syventävät ammattikäytännöt -harjoittelu 15    
           
               
 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
586448530283232173153014143216161715.515.55
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 35 op)
                                         
Lapsi- ja perhelähtöinen työ
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Ehkäisevä lapsi- ja perhetyö 5    
         
               
     
Kasvatuskumppanuus ja lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 5    
         
               
     
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5    
         
               
     
Kriminaalityö 5    
           
               
 
Multicultural work 5    
           
               
 
Hoitotyö ja avustaminen sosiaalialalla 5    
           
               
 
Lapsen kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen 5    
           
               
 
Ohjaus sosiaaliturvatyössä 5    
           
               
 
Kuntouttava aikuissosiaalityö
                                         
Kuntoutuksen perusteet 5    
         
               
     
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5    
         
               
     
Ohjaajana kuntouttavassa työssä 5    
         
               
     
Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
                                         
Organisaation tietojärjestelmät 5    
           
               
 
Digitaalisen tiedon hallinta 5    
         
               
     
Digitaalisten palvelujen kehittäminen 5    
           
               
 
Venäjä-opinnot
                                         
Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5    
         
               
     
Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5    
         
               
     
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5    
         
               
     
Yrittäjyysopinnot
                                         
Liiketoimintasuunnitelma 5    
         
               
     
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5    
         
               
     
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5    
         
               
     
Innovaatio-opinnot
                                         
Konseptointi ja tuotteistaminen 5    
         
               
     
Innovaatiojohtaminen 5    
         
               
     
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5    
         
               
     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Englannin tehovalmennus 3
     
           
                 
Ruotsin tehovalmennus 3
       
           
             
Tietotekniikan tehovalmennus 3
     
           
                 
90115063008035061.51.50008017.517.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 586448530283232173153014143216161715.515.55

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.