OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS > SOSIONOMI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sosionomi, päivätoteutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Tietoperusta ja työorientaatio
                                         
Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
     
           
                 
Hyvinvointi ja sen haasteet 5
     
           
                 
Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
     
           
                 
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
     
           
                 
Ammatillinen vuorovaikutus
                                         
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
 
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
       
           
             
Ohjaus ja osallisuus 5
       
           
             
Eettinen asiakastyö 5
       
           
             
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä
                                         
Varhaiskasvatus 5  
       
             
           
Erityiskasvatus 5  
       
             
           
Lastensuojelu 5  
       
             
           
Perhetyö 5  
       
             
           
Ohjaus kuntouttavassa työssä
                                         
Mielenterveystyö 5  
         
             
       
Päihde- ja kriminaalityö 5  
         
             
       
Vammaistyö 5  
         
             
       
Seniori- ja vanhustyö 5  
         
             
       
Asiantuntijana vaikuttaminen
                                         
Työyhteisön johtaminen 5    
           
               
 
Sosiaalipalvelujen tuottaminen 5    
           
               
 
Projektityö 5    
           
               
 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 1 5  
       
             
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2 5    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
       
           
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
             
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
         
             
Kieli- ja viestintätaidot
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattienglanti 5
       
           
             
Ammattiruotsi 5  
         
             
       
Harjoittelu
                                         
Ammatillinen vuorovaikutus 10
       
           
             
Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10  
         
             
       
Syventävät ammattikäytännöt 15    
         
             
 
Johtaminen ja kehittäminen 10      
           
                 
5763.54613.526312538.517.528.513.52615.515.52519.319.317.514.314.313.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Sosiaalialan mediaosaaminen
                                         
Mediakasvatuksen perusteet 5
       
           
             
Sosiaalialan mediatuotanto 5  
       
             
           
Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5  
         
             
       
Lapsi- ja perhelähtöinen työ
                                         
Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5    
         
               
     
Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5    
         
               
     
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5    
         
               
     
Luontolähtöinen kuntouttava työ
                                         
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5    
         
               
     
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5    
         
               
     
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5    
         
               
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                         
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1                                          
Suomen tehovalmennus 5 1                                          
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                          
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                          
Viestintätaidon tehovalmennus 3                                          
Asiantuntijaviestintä 5                                          
Englannin tehovalmennus 3                                          
English preparatory course (instructed in Russian) 3                                          
Markkinoinnin englanti 5                                          
Liike-elämän englanti 3                                          
Effective workplace writing 5                                          
English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2                                          
Advanced Professional english 5