OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS > SOSIONOMI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sosionomi, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Tietoperusta ja työorientaatio
                                         
Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
     
           
                 
Hyvinvointi ja sen haasteet 5
     
           
                 
Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
     
           
                 
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
     
           
                 
Ammatillinen vuorovaikutus
                                         
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
   
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
       
             
             
Ohjaus ja osallisuus 5
       
             
             
Eettinen asiakastyö 5
       
             
             
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä
                                         
Varhaiskasvatus 5  
       
             
           
Erityiskasvatus 5  
       
             
           
Lastensuojelu 5  
       
             
           
Perhetyö 5  
       
             
           
Ohjaus kuntouttavassa työssä
                                         
Mielenterveystyö 5  
         
               
       
Päihde- ja kriminaalityö 5  
         
               
       
Vammaistyö 5  
         
               
       
Seniori- ja vanhustyö 5  
         
               
       
Asiantuntijana vaikuttaminen
                                         
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
           
                 
 
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2    
           
                 
 
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3    
           
                 
 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
       
             
           
Sosiaalialan kehittäminen 5    
         
               
     
Projektityö 5    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
Kieli- ja viestintätaidot
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattienglanti 5
       
             
             
Ammattiruotsi 5  
         
               
       
Harjoittelu
                                         
Ammatillinen vuorovaikutus 10
       
             
             
Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10  
         
               
       
Syventävät ammattikäytännöt 15    
           
                 
 
Johtaminen ja kehittäminen 10      
           
                 
576146162730263516301627030260351603016
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                         
Sosiaalialan mediaosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Mediakasvatuksen perusteet 5    
         
               
     
Sosiaalialan mediatuotanto 5    
           
                 
 
Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5      
           
                 
Lapsi- ja perhelähtöinen työ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5    
         
               
     
Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5    
         
               
     
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5    
         
               
     
Luontolähtöinen kuntouttava työ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5    
         
               
     
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5    
         
               
     
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5    
         
               
     
Asiakas- ja palveluohjaus
                                         
Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5  
         
               
       
Palvelutarpeen arviointi ja intensiivinen palveluohjaus 5    
           
                 
 
Asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymykset 5      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
                                         
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
+ Venäjä-opinnot
                                         
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Russia beyond the headlines 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Terveysalan venäjä 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
Promoottori 5                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Muotoilijaksi 2                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Ensiapu 1 1                                          
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                          
Entrepreneurship and small business marketing 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Saattohoito 5                                          
LVI-tekniikan perusteet 3                                          
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                          
Turvallinen lääkehoito 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Workshop 5                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
EKG:n tunnistaminen 2                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                          
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                          
Kliiniset taitopajat 5                                          
Tilintarkastus 5                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Hygieniapassi 2