OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS > TERVEYDENHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Terveydenhoitaja, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
     
   
       
     
Tiedonhallinta 5
     
             
                     
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
             
                     
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
             
                     
Potilasturvallisuus ja lääkehoito 5
     
             
                     
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu
                                               
Prekliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 4
     
             
                     
Kliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 6
       
             
                   
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattienglanti 5
       
             
                   
Ammattiruotsi 5  
       
               
               
Terveyden edistäminen
                                               
Terveyden edistämisen perusteet 5
       
             
                   
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
       
             
                   
Kliininen hoitotyö I
                                               
Sisätautien hoitotyö 5
       
             
                   
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
               
               
Gerontologinen hoitotyö 5
       
             
                 
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 5  
       
               
               
Kliininen harjoittelu I
                                               
Prekliininen harjoittelu 1 5
     
           
               
Kliininen harjoittelu 1 25  
       
             
             
Kliininen hoitotyö II
                                               
Akuutti - ja tehohoitotyö 5  
         
               
           
Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö 5    
         
                 
         
Lasten- ja nuorten hoitotyö 5    
         
                 
         
Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 5    
         
                 
         
Kliininen harjoittelu II
                                               
Prekliininen harjoittelu 2 5  
       
             
         
Kliininen harjoittelu 2 15  
       
             
         
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
               
           
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 5  
         
               
           
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
         
               
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
                 
     
65.569.54003134.532.537337003130.34.332.523.513.5333.53.5000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 65 op)
                                               
Maailman terveys ja kansanterveystyö
                                               
Maailmanterveys ja kansansairaudet 5      
           
                   
   
Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen 5    
           
                 
       
Kehittämistyö 5      
             
                   
 
Terveydenhoitajatyö
                                               
Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö 10    
           
                 
     
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö 5    
           
                 
     
Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5      
           
                   
   
Terveydenhoitajatyön harjoittelu
                                               
Harjoittelu äitiysneuvolassa 8    
           
                 
     
Harjoittelu lastenneuvolassa 7    
           
                 
     
Harjoittelu koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa 5      
           
                   
   
Harjoittelu työterveyshuollossa 5      
           
                   
   
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 5 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
Promoottori 5                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Muotoilijaksi 2                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Ensiapu 1 1                                                
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Saattohoito 5                                                
LVI-tekniikan perusteet 3                                                
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                                
Turvallinen lääkehoito 5                                                
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                
Workshop 5                                                
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
EKG:n tunnistaminen 2                                                
Ympäristöliiketoiminta 5                                                
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5