OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETOIMINNAN DATA-ANALYTIIKAN JA VISUALISOINNIN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Normaali säännöllinen osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Data-analytiikan koulutuksen opintoja voi nopeuttaa suorittamalla vastaavia opintoja aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden tai muiden ryhmien mukana.
Data-analytiikan omia opintoja ei mahdollista nopeuttaa ennen kuin vastaavia opintoja tulee tarjolle.
Työssäkäyntiä hyödyntävä oppimisväylä
Erikseen sovittavassa tapauskohtaisesti koulutusvastaavan ja opiskelijavastaavan kanssa.

Koulutuksen sisältö