OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETOIMINNAN DATA-ANALYTIIKAN JA VISUALISOINNIN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Ainutlaatuisessa data-analytiikan koulutuksessa yhdistyvät liiketalouden, data-analytiikan ja viestinnän opinnot. Koulutuksessa opit toimimaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja saat myös valmiuksia yrittäjyyteen. Opit myös, kuinka liiketoimintaa ohjataan tiedon avulla ja kehitetään uutta liiketoimintaa.

Koulutus perustuu liiketalouden perusosaamiselle, mutta keskeisiä koulutuksessa ovat datan käsittelyyn ja esittämiseen liittyvät taidot. Koulutuksesta saat eväitä uusiin, monipuolisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Jos yrittäjyys kiinnostaa sinua, voit suorittaa myös yrittäjyysopintoja.

Opiskelet data-analytiikkaa ja tiedon viestimistä sekä visualisointia monipuolisessa oppimisympäristössä hankkeiden, yritysyhteistyön, pienryhmätyöskentelyn, itseopiskelun ja asian¬tuntijaluentojen avulla. Osa opetuksesta voi olla englanniksi, joten opit käytännön kielitaidon jo opintojesi aikana.

Opintoja pääset suorittamaan myös aidoissa työelämäyhteyksissä. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella osaamisalalla. Näin opit ymmärtämään liiketoimintaa ja tuottamaan dataa sen tarpeisiin sekä ideoimaan uutta liiketoimintaa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen perusosaaminen koostuu pakollisista liiketalouden opinnoista ja data-analytiikan opinnoista sekä valittavista opinnoista. Vapaasti valittavissa opinnoissa voit syventää omaa osaamistasi haluamallasi alueella. Työharjoittelut ja opinnäytetyön tekeminen ovat erittäin tärkeä osa opintoja. Jos sinulla on aiempaa tutkintoon liittyvää osaamista opintojen, työn tai harrastustoiminnan kautta, sinulla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnistamista. Näin voit saada aiemmin hankitun osaamisen tunnustettua.

Data-analytiikan koulutuksessa perehdyt liiketoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Opit ymmärtämään, mitä uusia mahdollisuuksia datan analysointi tuo liiketoiminnalle. Oman kiinnostuksesi perusteella voit perehtyä myös muihin liiketoiminnan alueisiin. Opit etsimään, muokkaamaan ja esittämään yritysten tarvitsemaa tietoa sekä kehittämään yritystä tiedon avulla. Opit ymmärtämään liiketoimintaa ja löytämään uusia ideoita, kohteita ja keinoja datan hyödyntämiseen.

Koulutuksessa painotetaan data-analyysin ja viestinnän sekä visualisoinnin ammattiosaamista ja niiden yhdistämistä liiketoiminnan osaamiseen. Voit lisätä tutkintoosi poikkitieteellisesti myös esimerkiksi palvelumuotoilun tai muita itseäsi kiinnostavia opintoja.


Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus on päiväopetusta. Opetusta on luentoina, webinaareina sekä erilaisissa yritysyhteistyöprojekteissa ja kehittämishankkeissa. Opit tekemällä ja kokeilemalla sekä kuuntelemalla ja ymmärtämällä. Opetus on pääasiassa suomeksi, mutta osa opinnoista voi olla myös englanniksi. Opetusmateriaali voi olla joko suomeksi tai englanniksi.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Tradenomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä yrityksissä tai kuntien ja valtion palveluksessa. Asiantuntijatehtävissä osaamisvaatimuksiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus-, organisointi- ja kehittämistaidot. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi. Saat valmiudet toimia liiketalouden ammattilaisena myös kansainvälisissä työympäristöissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:
• Asiakasanalyytikko
• CDO (Chief Data Officer)
• Data-analyytikko
• Data Scientist
• Datan visualisoija
• Digitaalisen viestinnän osaaja
• Kehityspäällikkö
• Liiketoiminnan kehittäjä
• Marketing Analyst
• Markkinointianalyytikko
• Projektipäällikkö
• Tietotyöntekijä
• Viestintäsuunnittelija

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän sekä TKI:n (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnot) että yritysten kanssa. Yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella osaamisalalla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kehität asiantuntijuutta aidoissa työelämäyhteyksissä. Oppimisympäristöä edustavat työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.
Opinnoissasi voit olla mukana usean työelämäläheisen oppimisprojektin tekemisessä, monesti myös usealle erilaiselle organisaatiolle.