OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TEOLLISEN PUURAKENTAMISEN KOULUTUS > TEOLLINEN PUURAKENTAMINEN, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
170                                                
Työelämävalmiudet
                                               
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
   
   
   
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Tietotekniikka 5
     
             
                     
Rakennustekniikan fysiikka ja kemia 5
     
             
                     
Talonrakennuksen perusteet
                                               
Rakentamisen käsitteet ja materiaalit 5
     
             
                     
Rakennusfysiikka 5
       
             
                 
Insinöörimatematiikka 1 5
     
           
                 
Rakennetekniikka 1
                                               
Asuintalon rakenteet ja suunnittelu 5
       
               
                 
Rakentamistalous 5
       
               
                 
Geotekniikka 5
     
             
                     
Rakennusstatiikka 5
       
               
                 
Rakenteiden kuormitus ja CAD 5
       
               
                 
Rakennetekniikka 2
                                               
Ammattienglanti 5  
         
               
           
Insinöörimatematiikka 2 5  
       
               
               
Puurakentamisen tuotteet ja rakennusten paloturvallisuus 5  
       
               
               
Pohjarakennuksen perusteet 5  
       
               
               
Lujuusoppi 5  
       
               
               
Tavanomaisten rakennusten suunnittelu
                                               
Puurakenteet 1 5  
         
                 
           
Puun materiaalitekniikka 5  
         
               
           
Betonirakenteiden perusteet ja muuratut rakenteet 5  
       
               
               
Teräsrakenteet 5  
         
                 
           
Projektinhallinta
                                               
Elementtirakentaminen projektina 5      
           
                   
   
Sopimustekniikka 5  
         
               
           
Building Information Management 5    
           
                   
     
Ammattiruotsi 5    
         
                 
         
HARJOITTELU
                                               
Perusharjoittelu 10
       
               
                 
Ammatillinen harjoittelu 10  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 10    
           
                   
     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
6761212128.538.52635615111028.54.334.3267.527.560151155
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 70 op)
70                                                
Vaativien rakenteiden suunnittelu
(Valitaan opintoja 20 op)
                                               
Betonirakenteiden jatkokurssi 5    
           
                 
     
Tietokoneavusteinen mitoitus 5    
           
                   
     
Staattisesti epämääräiset rakenteet 5    
         
                 
         
Puurakenteet 2 5      
           
                   
   
Tuotannon johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                               
Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu 5    
         
                 
         
Rakennushankkeen laatu ja johtaminen 5      
           
                   
   
Resurssitehokkuus ja kestävä kehitys 5    
           
                 
     
Rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikka 5                                                
Teollinen rakentaminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                               
Rakennusfysikaaliset mittaukset (lab) 5    
           
                 
     
Rakennejärjestelmät ( halli ja kerrostalo/ toimisto) 5    
         
                 
         
Korjaustekniikat ja -menetelmät 5    
         
                 
         
Ympäristö- ja talotekniikka 5      
           
                   
   
Projektityö 5      
           
                   
   
VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Hyvinvointiteknologia
0                                                
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
Asiakkaan kohtaaminen
0                                                
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5                                                
Ranska 1 5                                                
Ranska 2 5