OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN WELLBEING MANAGEMENT
Päivätoteutukset (AMK)

Degree Programme in Wellbeing Management
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Oletko kiinnostunut liiketoiminnasta ja hyvinvoinnista? Wellbeing management -koulutuksessa opit kehittämään ja toteuttamaan dataan perustuvia hyvinvointipalveluja huipputeknologian avulla.

Liikunnalla ja terveydellä on tärkeä rooli ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Teknologian avulla hyvinvointia on entistä helpompaa mitata ja arvioida hyvinvoinnin vaikuttavuutta. Mittaaminen tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluja. Tähän tarpeeseen on luotu Wellbeing management -koulutus.

Wellbeing management -koulutuksessa opiskelet, kuinka hyvinvointia ja terveyttä mitataan huipputeknologiaa hyödyntämällä. Opit, kuinka tätä tietoa käytetään hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankkimisessa.

Opinnoissa keskeistä on liiketoiminnallinen näkökulma. Opit hyödyntämään hyvinvointia ja terveyttä edistävää teknologiaa liiketalouden toimintaympäristössä toimitpa valmistuttuasi alalla yrittäjänä tai asiantuntijana.

Valmistuttuasi osaat
- tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palvelutarpeita
- kehittää ja toteuttaa dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
- hankkia ja arvioida dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
- tunnistaa kannattavan hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan mahdollisuudet
- toimia yrittäjämäisesti ja käynnistää yritystoiminnan
- toimia kansainvälisissä työympäristöissä.

Tärkeä osa opintoja ovat yritysten toimeksiannot. Työskennellessä yritysten kanssa jo opintojen aikana luot itsellesi verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeen. Voit valita opintoja myös ulkomaalaisten yhteistyökorkeakoulujemme opintotarjonnasta.

Uudistetut opinnot voit suorittaa suurimmaksi osaksi verkossa.

Koulutuksen opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Kaikki opintojaksot toteutetaan täysin kaksikielisinä eli voit opiskella joko suomeksi tai englanniksi.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kokonaan verkossa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla.

Toinen opiskeluvuosi on päiväopiskelua Mikkelissä. Toisena opiskeluvuonna opiskelet Mikkelin kampuksella, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä. Toisen opiskeluvuoden aikana pääset tekemään erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan tiedot ja taidot yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua ja osallistua TKI-toimintaan.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti myös täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna joko Mikkelissä tai muualla valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa.

Active Life Lab

Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla Mikkelissä.

Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.

Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä vuonna perehdyt hyvinvoinnin käsitteistöön, hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöön ja hyvinvointidatan käsittelyyn. Ensimmäisen vuoden opinnoissa rakennat pohjan liiketoimintaosaamisen osa-alueisiin ja perehdyt hyvinvointipalvelujen markkinointiin ja myyntiin.

Toisena vuonna syvennyt hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuteen, palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja dataperustaiseen liiketoimintaan. Perehdyt kansainväliseen liiketoimintaan, projektiosaamiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen ja -menetelmiin.

Kolmantena vuonna opiskelet palvelutuottamiseen ja hyvinvointitapahtumiin liittyvää osaamista. Lisäksi perehdyt hyvinvointipalvelujen johtamiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan hyvinvoinnin toimialalla.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Wellbeing management -koulutuksen sisältöä on uudistettu ja opinnoissa painotetaan entistä enemmän hyvinvoinnin mittaamisen ja vaikuttavuuden hyödyntämistä liiketalouden näkökulmasta. Koulutuksessa saat liiketoiminnan tiedot ja taidot toimia yrittäjänä tai asiantuntijatehtävissä hyvinvoinnin toimialalla.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan täysin verkossa, jolloin otat haltuun liiketalouden perustiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla.

Opintojen toinen vuosi suoritetaan lähiopetuksessa päiväopintoina Mikkelissä Saimaa Stadiumilla ja erityisesti Active Life Lab -ympäristössä. Päiväopinnot järjestetään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin, ja ne ovat erittäin käytännönläheistä hyvinvoinnin mittaamista, seurantaa ja teknologian hyödyntämistä erilaisten yritystoimeksiantojen muodossa suoritettavia opintoja.

Active Life Lab on ainutlaatuinen teknologinen oppimisympäristö, jossa pääset konkreettisesti tekemään hyvinvoinnin mittauksia asiakkaiden kanssa. Xamk on johtavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) hanketoimijoita Suomessa, ja toisena opiskeluvuonna pääset myös opiskelemaan TKI-osaamista alan johtavien asiantuntijoiden kanssa sekä osallistumaan itse TKI-toimintaan. Työskentelet todellisten ja konkreettisten työtehtävien parissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja hankkeissa. Opinnot etenevät alusta alkaen intensiivisesti pienryhmässä.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna omien mielenkiintojesi mukaan joko Mikkelissä tai missä päin maailmaa tahansa valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa. Syventävä harjoittelu suoritetaan aina alan asiantuntijatehtävissä, joten opiskelujen aikana rakentamasi verkostot auttavat sinua mieleisen harjoittelupaikan löytämisessä. Myös opinnäytetyö on aina toimeksianto alan toimijalta, olipa toimeksiantaja yritys, yhteisö ja muu voittoa tavoittelematon taho. Voit hyödyntää opinnäytetyön aiheessasi syventävän harjoittelun toimeksiantajaa, ja erityisesti toisena opiskeluvuonna kartoittamaasi TKI- ja kehittämisosaamista.

Xamkilla on kattavat partneriverkostot ympäri maailmaa, joten kansainväliset asiantuntijamme auttavat sinua löytämään mieleisesi harjoittelu- tai kansainvälisen vaihto-opiskelupaikan, mikäli haluat suunnata katseesi ulkomaille.

Tavoitteena on suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.

Opetuskieli

Koulutuksen kaikki opintojaksot toteutetaan täysin kaksikielisinä sekä suomen että englannin kielellä. Voit siis opiskella tutkinnon joko suomeksi tai englanniksi. Halutessasi voit myös opiskella opintojaksoja suomeksi ja englanniksi.

Koulutusohjelman kaksikielinen toteutus mahdollistaa sinulle joustavan kielitaidon kartoittamisen opintojen edetessä, mikäli esimerkiksi täysin englanniksi opiskelu ei tunnu omimmalta asialta heti opintojen alussa, mutta olisit silti kiinnostunut kansainvälisistä työtehtävistä ja syventämään englannin kielitaitoa. Voit toki opiskella kaikki tutkintoon oikeuttavat opintojaksot täysin suomeksi ja suorittaa tutkinnon suomeksi, mikäli se on sinulle sopivin vaihtoehto.

Uramahdollisuudet

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa koko ajan, ja palvelujen tuottajille on kysyntää.

Hyvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.

Wellbeing Management -koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi
- liikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä
- terveys- ja hyvinvointiteknologiaa kehittävissä yrityksissä
- tapahtumatuotannossa suunnittelemassa ja tuottamassa hyvinvointipalveluja
- henkilöstöhallinnossa tai
- vakuutusalalla.

Yritysten kansainvälistymisen myötä ja halutessasi suorittaa koulutuksen englanninkielisenä voit työskennellä missä päin maailmaa tahansa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
- työhyvinvointiasiantuntija
- työhyvinvointikoordinaattori
- työhyvinvointipäällikkö
- työhyvinvointivalmentaja
- työkykykoordinaattori.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelupaikkana on ensimmäisen vuoden aikana Xamkin monipuolinen verkkoympäristö, jossa opiskelet ohjatusti. Toisena opiskeluvuonna opiskelet Mikkelin kampuksella, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä.?Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla. Saimaa Stadiumi on uudenlainen ja virikkeellisen oppimisympäristö erityisesti ryhmä- ja toimeksiantotehtävien tekemiseen.

Active Life Labin tilat:
- Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

- Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.

- Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaalitodellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Active Life Labin tilat ja laitteet toimivat oppimisympäristönä erityisesti toisen opiskeluvuoden aikana, jolloin ensimmäisenä vuotena opitut liiketoiminnan perustiedot ja -taidot yhdistetään Active Life Labin tarjoamiin hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla. Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat tekevät erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan ydinosaaminen yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden todentamiseen. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua sekä perehtyä yksityiskohtaisemmin ja osallistua hanketoimintaan.

Mikkelin kampuksella opiskelutiloina ovat erityisesti ICT-luokat ja studiot.