OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN WELLBEING MANAGEMENT
Päivätoteutukset (AMK)

Degree Programme in Wellbeing Management
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Oletko kiinnostunut liiketoiminnasta ja hyvinvoinnista?
Wellbeing management -koulutuksessa opiskelet dataan perustuvien hyvinvointipalvelujen kehittämistä ja toteuttamista huipputeknologian avulla.
Liikunnalla ja terveydellä on tärkeä rooli ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Teknologian avulla hyvinvointia on entistä helpompaa mitata ja arvioida. Mittaaminen tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluja. Tähän tarpeeseen on luotu Wellbeing Managemen -koulutus. Koulutuksen opetuskieli on englanti.
Wellbeing management -koulutuksessa opiskelet, kuinka hyvinvointia ja terveyttä mitataan huipputeknologiaa hyödyntämällä. Opit, kuinka tätä tietoa käytetään hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankkimisessa. Nämä asiat koulutuksessa yhdistetään liiketoiminnalliseen näkökulmaan.
Valmistuttuasi osaat
• tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palvelutarpeita
• kehittää ja toteuttaa dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
• hankkia ja arvioida dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
• tunnistaa kannattavan hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan mahdollisuudet
• toimia yrittäjämäisesti ja käynnistää yritystoiminnan
• toimia kansainvälisissä työympäristöissä.
Yritysten toimeksiannot ovat tärkeä osa opintoja. Työskentely yritysten kanssa jo opintojen aikana luo sinulle verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeen. Voit valita opintoja myös ulkomaalaisten yhteistyökorkeakoulujemme opintotarjonnasta.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä vuonna perehdyt hyvinvoinnin käsitteistöön, hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöön ja hyvinvointidatan käsittelyyn. Opinnoissa tutustut liiketoimintaosaamisen osa-alueisiin ja perehdyt hyvinvointipalvelujen markkinointiin ja myyntiin.
Toisena vuonna syvennyt hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuteen, palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja dataperustaiseen liiketoimintaan. Perehdyt kansainväliseen liiketoimintaan, projektiosaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiin.
Kolmantena vuonna opiskelet konkreettisissa palvelutuottamiseen ja tapahtumiin liittyvissä projekteissa. Perehdyt hyvinvointipalvelujen johtamiseen ja yritystalouteen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Wellbeing management -koulutus toteutetaan päiväopintoina. Päiväopiskelu on päätoimista ja lähiopetus on pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnot etenevät alusta alkaen intensiivisesti pienryhmässä. Opintojen ensimmäiset 2,5 vuotta opiskellaan Mikkelissä. Työharjoittelun, opinnäytetyön ja loput opinnot voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna joko Mikkelissä tai muualla valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa. Tavoitteena on suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.

Uramahdollisuudet

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa koko ajan, ja palvelujen tuottajille on kysyntää.
Hyvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.
Wellbeing Management -koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi
• liikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä
• terveys- ja hyvinvointiteknologiaa kehittävissä yrityksissä
• tapahtumatuotannossa suunnittelemassa ja tuottamassa hyvinvointipalveluja
• henkilöstöhallinnossa tai
• vakuutusalalla.
Yritysten kansainvälistymisen myötä ja englanninkielisen koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä missä päin maailmaa tahansa.
Tehtävänimikkeitä voivat olla
• työhyvinvointiasiantuntija
• työhyvinvointikoordinaattori
• työhyvinvointipäällikkö
• työhyvinvointivalmentaja
• työkykykoordinaattori.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelupaikkana on Mikkelin kampus, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä. Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla. Saimaa Stadiumi on uudenlainen ja virikkeellisen oppimisympäristö erityisesti ryhmä- ja toimeksiantotehtävien tekemiseen.
Active Life Labin tilat:
• Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.
• Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.
• Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaalitodellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.
Active Life Labin tilat ja laitteet toimivat oppimisympäristönä koko opintojen ajan.
Jo ensimmäisen opiskelukuukauden aikana opiskelijat tekevät erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua sekä osallistua hanketoimintaan.
Mikkelin kampuksella opiskelutiloina ovat erityisesti ICT-luokat ja studiot.