OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > KYBERTURVALLISUUDEN KOULUTUS > KYBERTURVALLISUUS, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Kyberturvallisuus, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
180                                                
Informaatioteknologian perusteet
                                               
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
 
   
   
   
   
ICT-ympäristö 5
     
             
                     
Aloitusprojekti, kyberturvallisuus 5
     
             
                     
Kyberturvallisuuden perusteet 5
     
             
                     
Tietoverkkojen perusteet 5
     
             
                     
Datakeskusten perusteet 5
     
             
                     
Elektroniikka ja IoT 5
     
             
                     
Turvalliset tietoverkot
                                               
Viestintätaidot 5
       
             
                   
Ammattienglanti 5
       
             
                   
Big Picture of Internet -projekti 5
       
             
                   
Turvallisten tietoverkkojen ylläpito 5
       
             
                   
Tietoturva 5
       
             
                   
Matematiikka 1 5
       
             
                   
Turvalliset palvelut
                                               
Matematiikka 2 5  
       
               
               
Turvallisten tietoverkkojen suunnittelu 5  
       
               
               
Käyttöjärjestelmät 5  
       
               
               
Ohjelmoinnin perusteet 5  
       
               
               
Fysiikka 1 5  
       
               
               
Turvalliset web-palvelut 5  
       
               
               
Turvalliset digitaaliset järjestelmät
                                               
Ammattiruotsi 5  
         
               
             
Tiedonsiirtotekniikka 5  
         
               
             
Kyberturvallisuuden matematiikka ja fysiikka 5  
         
               
             
Kehittämis- ja tutkimustyö 5  
         
               
             
Kyberturvallisuus 5  
         
               
             
Tietoturvalaitteet 5  
         
               
             
Soveltava kyberturvallisuus
                                               
Penetraatiotestaus 5    
         
                 
         
Turvalliset yritysverkot 5    
         
                 
         
Kyberturvallisuusprojekti 5    
         
                 
         
Syventävä kyberturvallisuus
                                               
Pilvipalvelut ja tietokannat 5    
           
                 
       
Kehittynyt kyberturvallisuus 5    
           
                 
       
Turvalliset reititysverkot 5    
           
                 
       
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 10  
         
                 
           
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
62713611323031401620653230031301016200650
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
60                                                
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 2 10    
           
                   
     
Harjoittelu 3 10      
             
                   
 
Turvalliset datakeskukset
                                               
Skriptaus 5    
         
                 
         
Datacenter application delivery 5    
         
                 
         
Virtualisointi 5    
         
                 
         
Kehittyneet turvalliset verkot
                                               
Palveluntarjoajien verkot 5      
           
                   
   
Optiset verkot 5      
           
                   
   
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Hyvinvointiteknologia
0                                                
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5                                                
Ranska 1 5                                                
Ranska 2 5                                                
Ruotsin tehovalmennus 3                                                
Hallintoruotsi 2                                                
Lär dig mera svenska! 5                                                
Suomen alkeet 2                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Suomi 1 5                                                
Suomi 2 5                                                
Suomi 3 5                                                
Suomi 4 5                                                
Suomea venäjää puhuville 2                                                
Suomen tehovalmennus 1 1                                                
Suomen tehovalmennus 2 1                                                
Suomen tehovalmennus 3 1                                                
Suomen tehovalmennus 4 1                                                
Suomen tehovalmennus 5 1