OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > PELIOHJELMOINNIN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Peliohjelmoinnin koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Peliohjelmoinnin insinöörikoulutuksen sisältö on kehitetty tiiviissä yhteistyössä peliteollisuuden ja siellä toimivien yritysten ja ammattilaisten kanssa. Koulutuksen aikana saat hankittua kattavan pelialan ammattitaidon, joka on suoraan hyödynnettävissä myös missä tahansa ohjelmistokehityksessä.

Peliohjelmoinnin opinnot suoritettuasi osaat suunnitella, testata ja toteuttaa pelejä. Kansainväliset tapahtumat ja verkostoituminen ovat tärkeä osa pelialan kulttuuria, ja opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus osallistua useisiin pelialan tapahtumiin ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.

Sinulla on mahdollisuus tehdä opintojesi aikana yhteistyötä niin peliteollisuuden kuin perinteisenkin ohjelmistoteollisuuden kanssa erilaissa projekteissa. Voit myös työskennellä yrityksissä tai julkaista omia kaupallisia tuotteitasi jo opintojesi aikana. Projektipainotteisen koulutuksen avulla voit kehittää osaamistasi sinua kiinnostavissa aiheissa ja keskittyä opinnoissa omiin mielenkiinnon kohteisiisi.

Työllistymisesi on meille tärkeä asia

Sinun on mahdollista työllistyä jo opintojesi aikana. Voit työskennellä yrityksissä ja julkaista kaupallisia pelituotteita tai hyötysovelluksia jo koulutuksen aikana.
Xamkin GameLab-oppimisympäristö mahdollistaa työn opinnollistamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että voit työskennellä normaalisti pelialalla ja saada opintosuorituksia yhdessä yrityksen kanssa sovituista työtehtävistä.

Mikäli näet itsesi uutena pelialan yrittäjänä, pystyt opinnoissasi edistämään yrittäjyyttäsi. Voit opintojen aikana osallistua alueen kehittämisyhtiön tarjoamiin kiihdyttämöihin ja saada opintoja siten suoritettua.

Koulutuksen sisältö

Peliohjelmoinnin opinnot suoritettuasi osaat suunnitella, testata ja toteuttaa pelin. Sinulla on hyvät yleisohjelmoinnin taidot, ja osaat käsitellä erilaisia tietokantoja sekä suunnitella ja toteuttaa dynaamisia verkkosivustoja ja -sovelluksia. Suunnittelet ja mallinnat sekä peli- että hyötyohjelmistoja mallinnustyökaluilla. Hallitset myös peliprojektien erityispiirteet.

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana saat kattavan perusosaamisen pelituotannosta ja peliohjelmoinnista. Pääset työskentelemään pelimoottoreiden parissa osana kehitystiimiä. Toinen opiskeluvuosi lisää osaamistasi ohjelmoinnissa ja pelisuunnittelussa. Saat osaamista peliliiketoiminnasta ja pelien monetisoinnista. Toisen opiskeluvuoden opintojen suorituksen jälkeen saavutat tarvittavan osaamisen työskennelläksesi pelialalla harjoittelijana. Kolmas opiskeluvuosi tarjoaa mahdollisuuden kehittää tärkeimpiä osaamisesi alueita. Opinnot painottuvat entistä enemmän projektityöskentelyyn. Kahden viimeisen opiskeluvuoden aikana saat koottua kattavan portfolion, joka auttaa sinua saavuttamaan haluamasi aseman alalla.

Peliohjelmoinnin koulutus järjestetään suomen kielellä, mutta peliala on lähtökohtaisesti globaali, joten saat myös paljon harjoitusta englannin kielen taitoosi. Pelialan opinnot avaavat sinulle ovet kansainvälisille, erittäin mielenkiintoisille ja haastaville pelikentille. Kansainvälisyyttä voit myös lisätä opintoihisi esimerkiksi lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaisiin yhteistyöoppilaitoksiin tai suorittamalla harjoittelujaksosi ulkomailla.


Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Peliohjelmoinnin opinnot toteutetaan päivätoteutuksena. Osa opinnoista toteutetaan itsenäisenä opiskeluna joko projektimaisesti työskennellen tai verkossa valitsemalla itsellesi kiinnostavia kokonaisuuksia. Tekemällä oppiminen (learning by doing) on koulutuksemme ydinajatus. Peliohjelmointia ja ohjelmointia oppii vain tekemällä, joten ongelmien ratkaiseminen ja itsenäinen tiedonhaku ovat osa päivittäistä työskentelyä.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintopalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä opiskelussa. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Peliohjelmointi-insinöörin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä peli- ja ohjelmistotaloissa sekä ICT-alan palveluyrityksissä. Työtehtäviä ovat erilaiset ICT-alan asiantuntijatehtävät, kuten
• peliohjelmoija
• Full stack developer
• pelisuunnittelija
• Junior Developer
• Developer
• Back-End developer
• Front-End developer
• Game developer
• koodari
• Programmer
• Coder
• ohjelmoija
• ohjelmistoasiantuntija
• Data engineer
• DevOps developer
• ohjelmistosuunnittelija
• sovellutuskehittäjä
• pelialan yrittäjä
• startup-yrittäjä

Yrittäjyys pelialalla

Digitaaliset jakelukanavat madaltavat kynnystä toimia yrittäjänä pelialalla. Monet yritykset ovat pieniä, ja myös asiantuntijatasolla yrittäjähenkisyys ja pelialan ymmärtäminen liiketoimintaosaamisen näkökulmasta ovat tärkeitä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojen aikana voit osallistua monipuolisiin työelämäprojekteihin. Projektit käynnistyvät yrityselämän tarpeesta, ja niistä saat työelämässä tarvittavaa kokemusta. Hyvin hoidettu työelämäprojekti johtaa usein työpaikaan!

Paikalliset peli- ja ohjelmistoyritykset tarjoavat hyvän mahdollisuuden työelämälähtöisiin projekteihin, työharjoitteluun ja toiminnallisiin opinnäytetöihin. Seudulla toimiva pelialan keskittymä, Playa Game Industry Hub (FB-linkki), auttaa peliyritysten ja koko yhteisön kehittymistä sekä järjestää vientimatkoja ja -tapahtumia muun muassa yhteistyössä Neogamesin ja Pocket Gamerin kanssa.

Kotkassa toimii myös kansainvälisen pelikehittäjäjärjestö IGDA:n paikallinen yhteisö, IGDA Finland Kotka Hub (FB-linkki), joka järjestää säännöllisiä yhteisiä tapaamisia pelialan opiskelijoille ja työntekijöille.

Koulutuksen oppimisympäristöt

GameLab-oppimisympäristö tarjoaa nykyaikaisen työskentely-ympäristön tehokkaine ja jatkuvasti uudistuvine työvälineineen. Käytämme työskentelyyn samoja työkaluja kuin pelialan yritykset.

GameLab on mukana useissa peliteollisuuden verkostoissa, mm. Neogames, IGDA Finland Kotka Hub ja Playa Hub Kaakkois-Suomen pelialan verkostossa, jossa toimii yli kymmenen pelialan yritystä ja useita julkisia toimijoita. Teemme jatkuvaa yhteistyötä peliteollisuuden ja ohjelmistoalan yritysten kanssa.

GameLab-ympäristössä on tehokkaat ja jatkuvasti uudistuvat työvälineet, joiden avulla pääset kehittämään ideoitasi uusimpien teknologioiden siivittämänä.