OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA > MERENKULUN KOULUTUS, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Merenkulun koulutus, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
42                                                      
Merenkulun insinöörin perusopinnot
                                                     
Opiskelutaidot 1
       
               
                       
Merityölainsäädäntö 1.5
         
               
                     
Tulityöt ja työturvallisuus 1
       
               
                       
Merenkulun tietotekniikka 1.5    
             
                   
         
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                                                     
Insinöörin matematiikka 1 5
       
               
                       
Insinöörin matematiikka 2 5  
           
                 
               
Fysiikan ja kemian perusteet 5
       
             
                     
Fysiikka 5  
         
                 
                 
Tietotekniikka 3
       
               
                       
Kieliopinnot
                                                     
Viestintä 2  
           
                 
               
Tutkimusraportointi 2    
           
                   
           
Merenkulun ruotsi 3  
           
                 
               
Merenkulun englanti 1 2
       
               
                       
Merenkulun englanti 2 3
         
               
                     
Laivatekniikan englanti 1 2  
         
                 
                 
21.5173.50014.5771021.500014.570710021.500000
AMMATTIOPINNOT
100                                                      
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
                                                     
Pelastautuminen (A-VI/1-1) 1
       
               
                       
Palontorjunta (A-VI/1-2) 1
       
               
                       
Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) 1
       
               
                       
Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) 0.5
       
               
                       
Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) 1
       
               
                       
Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) 0.5
       
               
                       
Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) 1    
             
                   
         
Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta 0.5
       
               
                       
Päällystön palokoulutus (A-VI/3) 1  
           
                 
               
Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) 1
       
               
                       
Support level -opinnot (STCW A-III/4)
                                                     
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1 2
       
               
                       
Laivakoneistot 1 2
       
               
                       
Operational level -opinnot (STCW A-III/1)
                                                     
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla A-III/1
7.5                                                      
Laivatekniikan englanti 2 2  
           
                 
               
Dieselmoottorit 1 1.5
         
               
                     
Kylmätekniikka 2      
             
                     
     
Hydrauliikka ja pneumatiikka 2      
             
                     
     
Operational level -opinnot sähkömestarille (STCW A-III/6)
                                                     
Sähkö-, elektroniikka- ja säätötekniikka sähkömestaritasolla
61                                                      
Sähkötekniikka (S1-pätevyys)
38                                                      
Sähkötyöturvallisuus 1 1
         
               
                     
Tasasähköpiirit 2  
         
                 
                 
Vaihtosähköpiirit 2  
         
                 
                 
Sähkömittaukset 2  
         
                 
                 
Teoreettinen sähkötekniikka 5  
           
                 
               
Sähköasennukset 3  
           
                 
               
Sähkösuunnittelu (CAD) 3    
           
                   
           
Sähkövoimatekniikan perusteet 4    
           
                   
           
Sähkökoneet 5    
             
                   
         
Sähköverkkotekniikka ja komponentit 1 4    
             
                   
         
Sähköturvallisuustarkastukset 2    
             
                   
         
Sähköverkkotekniikka ja komponentit 2 2      
             
                     
     
Suurjännitetekniikka 2      
             
                     
     
Sähkötyöturvallisuus 2 1      
             
                     
     
Laivasähkötekniikka
23                                                      
Elektroniikan perusteet 2
         
               
                     
Laivan sähköasennukset ja laitteet 2      
             
                     
     
Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka 2  
           
                 
               
Laivojen sähkö- ja automaatiojärjestelmät 1 2  
         
                 
                 
Laivojen sähkö- ja automaatiojärjestelmät 2 2    
           
                   
           
Tehonsiirtoelektroniikka 3    
           
                   
           
Digitaalitekniikka 2  
         
                 
                 
Ohjelmoitavat logiikat 2  
           
                 
               
Sähkötekniikan englanti 2    
           
                   
           
Tietoliikenneverkot, datansiirto ja kyberturvallisuus 4    
             
                   
         
Huolto ja kunnossapito sähkömestaritasolla
12                                                      
Sähkölaitteistojen kunnossapito ja kunnonvalvonta 1 2.5    
             
                   
         
Sähkölaitteistojen kunnossapito ja kunnonvalvonta 2 2      
             
                     
     
Merenkulkulaitteiden ja sisäisten yhteydenpitolaitteiden kunnossapito 1.5      
             
                     
     
Älykkäät laivat 1.5      
               
                     
   
Hissit ja nostolaitteet, lastinkäsittelylaitteet ja kansikoneet 1.5      
             
                     
     
Ilmastointikoneistot 1      
               
                     
   
Suurkeittiölaitteet ja hotellitoiminnot 1      
               
                     
   
Kylmäaineiden käsittely 1      
               
                     
   
Aluksen operointi ja johtaminen sähkömestaritasolla
7                                                      
Ympäristölainsäädäntö 1.5  
         
                 
                 
Hätätilannetoiminnot 1 1  
           
                 
               
Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) 2  
         
                 
                 
Merenkulun sopimukset 1  
           
                 
               
MRM 1.5    
           
                   
           
1530.53420.5010.54.513.51715.518.5164.5010.54.5013.517015.518.50164.500
HARJOITTELU
108                                                      
Harjoittelu 1 (ohjattu laivaharjoittelu)
                                                     
Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla (STCW A-III/4) 18
       
             
                     
Ohjattu laivaharjoittelu sähkömestaritasolla (STCW A-III/6) 36  
   
 
 
     
   
   
 
Harjoittelu 2
                                                     
Sähköalan työharjoittelu (maa- tai laivaharjoittelu) 41
   
 
 
   
   
 
   
Harjoittelu 3
                                                     
Sähkömestarin konehuonesimulaattoriharjoitukset 1.5  
         
                 
                 
Tietoliikenneverkkojen laboraatiot 1    
             
                   
         
Sähkövoimatekniikan laboraatiot 3    
           
                   
           
Suurjännitelaboraatiot 1.5      
             
                     
     
Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 3  
           
                 
               
Sähköasennustekniikan laboraatiot 3  
           
                 
               
2820.52427.583259.51113119.518832059.56513659.51808
OPINNÄYTETYÖ
15                                                      
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
             
                   
         
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                     
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
               
                     
   
0051000000055500000000505500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
5                                                      
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot
                                                     
Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3
       
               
                       
Vahdinpito ja merimiestaito 4
       
               
                       
Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC 1
         
               
                     
Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) 1.5      
             
                     
     
Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) 1      
             
                     
     
Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) 1      
             
                     
     
Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD 3      
             
                     
     
Laivasähkötekniikan projektityö 3      
             
                     
     
Vahtikonemestarin pätevyyskirjaan vaadittavat lisäopinnot
                                                     
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 1  
           
                 
               
Höyrytekniikka 3        
               
                       
Merenkulun insinöörin kemia 1.5      
               
                     
   
Laivan turbiinitekniikka 3        
               
                       
Laivakoneistot 2 3    
           
                   
           
Laivan putkistojärjestelmät 1.5    
           
                   
           
Pumput ja virtaustekniikka 2.5      
               
                     
   
Materiaalitekniikka 2      
               
                     
   
Teknisten töiden perusteet 2  
           
                 
               
Tekninen piirustus 2      
               
                     
   
Teknisten järjestelmien kunnossapito 1 2      
               
                     
   
Aluksen vakavuus 1 2.5      
               
                     
   
Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot 3  
           
                 
               
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori 2  
           
                 
               
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                      
Promoottori 5                                                      
Finnish for Beginners 5                                                      
Muotoilijaksi 2                                                      
Taidegrafiikka 5                                                      
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                      
Kirjanpidon erityiskysymykset 5