OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, LAIVATEKNIIKKA > MERENKULUN KOULUTUS, LAIVATEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Merenkulun koulutus, laivatekniikka, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
42                                                      
Merenkulun insinöörin perusopinnot
                                                     
Opiskelutaidot 1
       
               
                       
Merityölainsäädäntö 1.5
         
               
                     
Tulityöt ja työturvallisuus 1
       
               
                       
Merenkulun tietotekniikka 1.5    
             
                   
         
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                                                     
Insinöörimatematiikka 1 5
       
               
                       
Insinöörin matematiikka 2 5
         
               
                     
Fysiikan ja kemian perusteet 5  
         
                 
                 
Fysiikka 5    
           
                   
           
Tietotekniikka 3
       
               
                       
Kieliopinnot
                                                     
Viestintä 2
         
               
                     
Tutkimusraportointi 2    
           
                   
           
Merenkulun ruotsi 3  
           
                 
               
Merenkulun englanti 1 2
       
               
                       
Merenkulun englanti 2 3
         
               
                     
Laivatekniikan englanti 1 2  
         
                 
                 
23.5108.5001211.57371.50001211.5073071.500000
AMMATTIOPINNOT
100                                                      
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
                                                     
Pelastautuminen (A-VI/1-1) 1
       
               
                       
Palontorjunta (A-VI/1-2) 1
       
               
                       
Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) 1
       
               
                       
Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) 0.5
       
               
                       
Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) 1
       
               
                       
Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) 0.5
       
               
                       
Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) 1      
             
                     
     
Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta 0.5
       
               
                       
Päällystön palokoulutus (A-VI/3) 1  
           
                 
               
Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) 1
       
               
                       
Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) 1    
             
                   
         
Vahdinpito ja merimiestaito 4
       
               
                       
Support level -opinnot (STCW A-III/4)
                                                     
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1 2
       
               
                       
Laivakoneistot 1 2
       
               
                       
Operational level -opinnot (STCW A-III/1)
                                                     
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla
19                                                      
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 1
         
               
                     
Laivatekniikan englanti 2 2  
           
                 
               
Dieselmoottorit 1 1.5  
         
                 
                 
Höyrytekniikka 3    
           
                   
           
Merenkulun insinöörin kemia 1.5  
           
                 
               
Laivan turbiinitekniikka 3    
           
                   
           
Laivakoneistot 2 3  
         
                 
                 
Laivan putkistojärjestelmät 1.5  
         
                 
                 
Pumput ja virtaustekniikka 2.5  
           
                 
               
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla
10.5                                                      
Elektroniikan perusteet 1.5  
           
                 
               
Laivasähkötekniikka 2.5  
           
                 
               
Sähkömoottorit ja generaattorit 1.5    
           
                   
           
Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka 1.5    
           
                   
           
Laivan sähköverkot ja -laitteet 2    
           
                   
           
Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari 1.5    
           
                   
           
Huolto ja kunnossapito vahtikonemestaritasolla
8                                                      
Materiaalitekniikka 2  
           
                 
               
Teknisten töiden perusteet 2
         
               
                     
Tekninen piirustus 2  
           
                 
               
Teknisten järjestelmien kunnossapito 1 2  
           
                 
               
Aluksen operointi ja johtaminen vahtikonemestaritasolla
9.5                                                      
Ympäristölainsäädäntö 1.5  
         
                 
                 
Aluksen vakavuus 1 2.5  
           
                 
               
Hätätilannetoiminnot 1 1  
           
                 
               
Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) 2  
         
                 
                 
Merenkulun sopimukset 1  
           
                 
               
MRM 1.5    
           
                   
           
Management level -opinnot (STCW A-III/2)
                                                     
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla
14                                                      
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 1      
             
                     
     
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka 2    
           
                   
           
Dieselmoottorit 2 1.5      
             
                     
     
Kylmätekniikka 2      
             
                     
     
Mekaniikka ja lujuusoppi 4    
             
                   
         
Poltto- ja voiteluaineet 1.5    
           
                   
           
Laivatekniikan englanti 3 2    
             
                   
         
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla
10                                                      
Laivojen automaatiojärjestelmät 2    
             
                   
         
Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset 2    
             
                   
         
Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage 2      
             
                     
     
Tehonsiirtoelektroniikka 2      
             
                     
     
Hydrauliikka ja pneumatiikka 2      
             
                     
     
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla
4                                                      
Telakointi ja koneistojen luokitukset 2      
             
                     
     
Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 2    
           
                   
           
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla
7.5                                                      
Aluksen vakavuus 2 1.5      
             
                     
     
Hätätilannetoiminnot 2 2    
             
                   
         
Koneosaston johtaminen 1.5    
             
                   
         
Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat 2.5      
             
                     
     
17.5313417.5014.539.521.519.514.517.50014.5309.521.5019.514.5017.5000
HARJOITTELU
108                                                      
Harjoittelu 1
                                                     
Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla 18
       
             
                     
Ohjattu laivaharjoittelu vahtikonemestaritasolla 74
 
 
 
   
 
 
 
Harjoittelu 2
                                                     
Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot 3
         
               
                     
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori 2
         
               
                     
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori 3      
             
                     
     
Dieselmoottorit 2, laboraatiot 1.5      
             
                     
     
Laivasähkötekniikan laboraatiot 2  
           
                 
               
Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1 1.5    
           
                   
           
Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 2 1.5    
           
                   
           
Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot 1.5    
           
                   
           
252815.534.5532212164.5114.53053202121424.5924.53005
OPINNÄYTETYÖ
15                                                      
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
             
                   
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                   
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                     
     
007.57.50000007.57.500000000052.57.5000
TUTKINNON YLITTÄVÄT VOIMA- JA KATTILALAITOSTEN KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYTEEN VAADITTAVAT OPINNOT
()
                                                     
Kaukolämpö- ja höyrytekniikka 3    
             
                   
         
Höyrykattilat 3    
             
                   
         
Turbiinitekniikka 3      
             
                     
     
Voimalaitosprosessit 3      
             
                     
     
Höyrykattilalaitosten simulointi 3      
             
                     
     
006900000069000000000609000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
5                                                      
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                     
Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3
       
               
                       
Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC 1
         
               
                     
Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) 1.5      
             
                     
     
Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) 1      
             
                     
     
Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) 1      
             
                     
     
Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD 3    
             
                   
         
Sähkösuunnittelu (CAD) 3    
             
                   
         
Laivasähkötekniikan projektityö 3      
             
                     
     
Digitalisaatio-opinnot
0                                                      
Data-analyysi 5                                                      
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                      
Tietoturvatietoisuus 5                                                      
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                      
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                      
Web ohjelmointi 5                                                      
Johdatus ohjelmointiin 5                                                      
Tietoturvallisuus 5                                                      
Digitaaliset työvälineet 1 3