OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TURVALLISUUSALAN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Turvallisuusalan koulutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Tradenomi (AMK), turvallisuus -koulutuksessa saat tietoja ja taitoja näihin tehtäviin. Opit monipuolisia turvallisuusalan taitoja, jotka antavat valmiudet toimia vaativissakin turvallisuusalan tehtävissä. Opit myös kohtaamaan erilaisia asiakastilanteita ja sen, miten yritys toimii kannattavasti ja tuloksellisesti. Ymmärrät turvallisuusalan toimintaympäristöä ja tulevaisuuden teknologioita.

Koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja. Voit työskennellä turvallisuusalan asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. Tradenomina voit tehdä uraa myös menestyvänä yrittäjänä. Opinnoissasi sinua kannustetaan yrittäjämäiseen työtapaan sekä tehdään yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kanssa. Tämä auttaa sinua luomaan verkostoja, avaa uusia mahdollisuuksia ja edistää työllistymistäsi.

Turvallisuusalan tradenomikoulutukseen ei ole erityistä pohjakoulutusvaatimusta. Koulutus sopii turvallisuusalasta ja liiketaloudesta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö

Liiketalouden turvallisuusalan koulutuksen opintojen rakenne:
- ydinosaamisen opinnot 105 op
- täydentävän osaamisen opinnot 45 op
- vapaasti valittavat opinnot 15 op
- työharjoittelu 30 op
- opinnäytetyö 15 op

Koulutuksen sisällöissä korostuvat muun muassa
• turvallisuusalan toimintaympäristö
• kannattava liiketoiminta turvallisuusalalla
• kyberturvallisuus ja kriisinhallinta
• johtaminen ja esimiestyö
• turvallisuusalan tulevaisuus.

Opiskelijan työmäärä on yhden lukukauden aikana noin 800 tuntia (30 op).
Luonteva osa opiskelua on yhteistyö yritysten ja viranomaisten kanssa. Opintojaksoilla työskentelet erilaisissa projekteissa, esimerkiksi yritysten toimeksiantojen mukaisesti. Opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistat niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä auttaa myös kiinnostavan harjoittelupaikan ja opinnäytetyöaiheen hankinnassa.

Valinnaisopinnot tarjoavat sinulle hyvän mahdollisuuden opiskella lisää valitsemaasi syventävää alaa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opinnoissasi valitset suuntautumisen, joka syventää osaamistasi. Suuntautumisen laajuus on vähintään 45 opintopistettä, ja lisäksi voit valita valinnaisia opintoja. Turvallisuusalan täydentäviä opintoja on mahdollisuus valita 45-60 opintopistettä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus toteutetaan päiväopintoina Savonlinnan kampuksella Opetusmenetelmät ovat monipuolisia, ja koulutuksen edetessä osa opinnoista voidaan toteuttaa monimuotoisesti. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa voidaan ottaa huomioon aiempi osaaminen ja urasuunnitelmat. Oppimisen tukena ovat Learn-oppimisympäristö ja Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä.

Uramahdollisuudet

Tradenomin (AMK), turvallisuusala koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja.
Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi
• yrittäjä
• turvallisuuspäällikkö
• turvallisuusasiantuntija
• turvallisuusvastaava
• turvallisuuskoordinaattori
• esimies.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa pääset kehittämään asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisessä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tietosi, taitosi ja asenteesi kehittyvät ja osaamisesi kasvaa, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tututut elinkeinoelämään ja viranomaisiin, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Oppimisympäristöinä toimivat Savonlinnan kampus, Learn-verkko-oppimisympäristö, yritysten ja viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö opintojaksoilla ja projekteissa, harjoittelu yrityksissä sekä opinnäytetyö yrityksen toimeksiantona.